آشنایی با نحوه ثبت نام در آموزشگاههای کرج معرفی دورهای آموزشی کرج آموزشگاه کامپیوتر ، حسابداری ، نقشه کشی ، زبان ، مدیریت ثبت نام با تخفیف ویژه در تمام آموزشگاههای فنی و حرفه ای ، کامپیوتر ، آزاد ، کنکور و زبان در کرج و شهرستان های البرز و کرج
1395 یکشنبه 2 آبان
 دوره های آموزشگاه