<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1403 جمعه 25 خرداد
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> مرکز ثبت نام آموزشگاه های کرج
آموزشگاه فنی حرفه ای ، کامپیوتر ، حسابداری ، نقشه کشی ، زبان ، مدیریتدسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

ارتباط کیفیت خدمات حسابداری با بهبود آموزش حسابداری

1401 پنجشنبه 27 بهمن ارتباط کیفیت خدمات حسابداری با بهبود آموزش حسابداری
علم و آموزش حسابداری از گذشتگان دور تا به امروز در بین مردم وجود داشته است. آنچه که مشخص است رفته رفته خدمات حسابداری پیشرفته تر شده است. از این گذشته اقبال مردم جهت علم آموزی و استفاده از آموزش حسابداری افزایش یافته است البته بخشی از این گرایش به علت نیازی است که امروزه به حسابداری وجود دارد. آموزش حسابداری هم بخش اعظمی از نیاز به علم و خدمات حسابداری را رفع می کند.

رفته رفته خدمات حسابداری پیشرفته تر شده است

از دهه 1980 درخواست های متعددی برای تغییر در آموزش عالی حسابداری در کشورهایی از جهان وجود داشته است. انگیزه این درخواست‌ها برای تغییر، تقاضای صنعت برای فارغ‌التحصیلان با مهارت‌های قابل انتقال بود. این به معنی آن است که علم قدیم و کلاسیک حسابداری نیازهای موجود در بازار را رفع نمی کرد و خلا هایی در این زمینه دیده می شد. بسیاری از دانشگاه‌ها با معرفی بیشتر فعالیت‌های یادگیری تجربی در دوره‌های حسابداری خود، پاسخ به این درخواست‌ها برای تغییر را آغاز کردند. در واقع گام هایی در جهت کاهش فاصله بین علم و عمل حسابداری برداشته شد.متداول‌ترین مفاهیم حسابداری که تغییراتی در آن ها ایجاد شد دانش فنی و درک، نگرش و رضایت دانش‌آموختگان و همچنین کاربرد معتبر نظریه ها در عمل بود. در مورد آموزش حسابداری، سازماندهی و خلاصه کردن جدیدترین اضافات به ادبیات آموزش حسابداری است. که به پنج بخش عمده تقسیم بندی می شوند. ارزیابی، برنامه درسی و آموزش، فناوری آموزشی، مسائل اساتید و دانشجویان طبقه‌بندی می‌شوند. در این پنج قسمت تغییراتی در محتواهای آموزشی آموزش حسابدرای اتفاق افتاد.

رابطه مستقیم بین خدمات و آموزش حسابداری هست

حسابداری جدید

آموزش حسابداری امروزه به بخش های متعددی تقسیم بندی می گردد.
•    مجلات و کتب آموزش حسابداری
•    آموزش حسابداری
•    پیشرفت در آموزش حسابداری
•    دیدگاه جهانی در آموزش حسابداری
•    مسایل و حواشی مربوط به آموزش حسابداری
•    مجله و کتب علمی مربیان  و آموزش دهندگان حسابداری

در خدمات حسابداری در کرج سعی شده از علم حسابداری به روز دنیا استفاده شود. با فرا رسیدن قرن جدید، زمانی فرا رسیده است که  برای «فراگیری» در زمینه جدیدترین آموزش حسابداری تامل کرد. این تمایل به درون نگری با تغییرات قابل توجهی که فناوری در حال حاضر بر روی شیوه های تجاری تحمیل می کند و نیاز به بازنگری در نقش حسابداران به عنوان تغییرات تجاری، فوریت بیشتری پیدا می کند.

اهمیت آموزش در کیفیت خدمات حسابداری

اهمیت حسابداری

از آنجا که آموزش و خدمات حسابداری با امور مالی رابطه تنگاتنگی دارد و در هم تنیده است ممکن است در معرض خطر سو استفاده قرار بگیرد. در نتیجه رسوایی های حسابداری متعدد در سال های اخیر، در رابطه با حسابداری صورت گرفته است قوانین سرسختانه ای در این سال ها برای جلوگیری از این رسوایی ها وضع شده است. موضوعی که به هر حال بر برنامه درسی حسابداری و کسب و کار آن تأثیر می گذارد. طبق تحقیقات صورت گرفته برای داشتن کیفیت آموزش حسابداری بیشتر که موجب افزایش سطح خدمات حسابداری گردد عواملی را باید در نظر گرفت. طراحی کلاس درس پیشرفته و فناوری اطلاعات ارزیابی شده است. به طور کلی، پیکربندی کلاس درس و فن آوری از برخی از اصول هفت گانه عملکرد خوب در آموزش عالی، مانند "همکاری بین دانشجویان" و "احترام به استعدادها و روش های یادگیری متنوع" می تواند کیفیت آموزش حسابداری و توسعه شایستگی های اصلی شناسایی شده برای آموزش عالی را افزایش دهد. آموزش حسابداری، از جمله مهارت های ارتباطی، مهارت های تصمیم گیری، و مهارت های اجتماعی و کار گروهی را بهبود می بخشد.

موانع پیش رو در آموزش حسابداری

مشکلات و موانع پیش رو در آموزش حسابداری

•    آموزش های موجود در حسابداری و مدل آموزشی فعلی مبتنی بر قواعد است، متکی بر حفظ کردن است.
•    برای یادگیری عمیق محتوا، و امتحانات آموزش نمی دهد، بلکه صرفا هدف دریافت گواهینامه می باشد. ناکارآمد است و مهمتر از آن، دانش آموختگان را برای دنیای تجارت مبهمی که با آن مواجه خواهند شد آماده نمی کند.
•    آموزش ها اغلب فاقد خلاقیت است و بیش از حد به سخنرانی ها و کتاب های درسی وابسته است و دانش آموختگان را نسیا به علوم حسابداری روز دنیا آموزش نمی دهد.
•    توانایی یادگیری مهارت ها بسیار افت کرده است. اساتید بیش از حد مقید به زمان کلاس هستند و نیازی به ارتباط کافی دانشجو با کسب و کار نمی بینند.
•    تمرکز بیش از حد بر روی محتوا به قیمت از دست دادن مهارت وجود دارد.

در آموزشگاه حسابداری کرج این موانع به حداقل رسیده است.  آینده کسب و کار و عملکرد حسابداری مروری بر پیش‌بینی‌ها در مورد نحوه انجام کسب و کار در قرن جدید به نظر می‌رسد مقدمه‌ای ضروری برای بحث در مورد تغییرات در آموزش می باشد. در اینجا سعی ما در این است که فاصله علم آموزی تا مهارت خدمات حسابداری را به کمترین میزان خود برسانیم. فرصتی برای کسب تجربه در حین یادگیری این مهارت ها فراهم شده است. در دوره های کارآموزی، تجربه حسابداری مورد نیاز تیز برای دانش آموختگان فراهم شده است.

چگونه حسابدار موفقی باشیم

چگونه حسابدار موفقی باشیم

مهارت های ارتباط شفاهی برای موفقیت در حرفه خدمات حسابداری مهم است.با این حال، مطالعات اخیر نشان می دهد که رشته های حسابداری بالاترازحد متوسط شفاهی هستند. محققان دیگر اشاره کردند که "دانش حسابداری در صورتی که فرد نتواند به طور موثر ارتباط برقرار کند، فایده چندانی ندارد". رشته های حسابداری کرج مهارت های ارتباط شفاهی را به عنوان یک عامل تعیین کننده نسبتاً مهم رتبه بندی کردند. با اینکه شاید به نظر برسد حسابداری مبتنی بر این باور اشتباه است که فقط با اعداد سروکار دارد و در آن ارتباطات شفاهی و حضوری اهمیت کمتری برخوردار است. موفقیت در خدمات حسابداری به نظر می رسد با داشتن یک ارتباط قوی درارتباط می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت در عین اینکه علم آموزی و کسب مهارت در موفقیت در حسابداری حائز اهمیت می باشد داشتن و مهارت برقراری ارتباط را نیزدر بهتر بودن در این رشته را نباید فراموش کرد. چندین مطالعه اخیر نشان داده است که دانش آموختگانی که آموزش حسابداری را انتخاب می کنند سطوح بالاتر از متوسط دلهره ارتباط شفاهی را دارا می باشند.
بنابراین بسیار مهم است که آموزش دهنده حسابداری در همه ابعاد داوطلب آموزش حسابداری را تجهیز نماید.مربیان خدمات حسابداری باید تغییر مورد انتظار در مهارت‌های حسابداران را پیش‌بینی کنند و دوره‌ها و روش‌های آموزشی را توسعه دهند یه صورتی که جهت گیری آنها بین رشته‌ای و تحلیلی‌تر باشد. در کشور ما نیز روز به روز گام های بزرگی در زمینه تطابق با پیشرفت های علم حسابداری صورت پذیرفته است و آموزش و خدمات حسابداری از حالت آموزش کلاسیک خارج شده و پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.