<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1403 جمعه 25 خرداد
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> مرکز ثبت نام آموزشگاه های کرج
آموزشگاه فنی حرفه ای ، کامپیوتر ، حسابداری ، نقشه کشی ، زبان ، مدیریتدسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه حسابداری هشتگرد

1396 جمعه 18 فروردین آموزشگاه حسابداری هشتگرد

آموزشگاه حسابداری هشتگرد

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه حسابداری هشتگرد

فروش دارائيهاي غير جاري از شركت فرعي به شركت اصلي
فروش دارائهاي غير جاري از شركت فرعي به شركت اصلي منجر به تحقق سود حاصل از فروش داراي در دفاتر شركت فرعي مي‌گردد به هر حال از ديدگاه تلفيقي اين سود نبايد در صورتهاي مالي تلفيقي انعكاس يابد.

آموزشگاه حسابداری هشتگرد، اموزشگاه حسابداری هشتگرد، تلفن آموزشگاه حسابداری هشتگرد، آدرس آموزشگاه حسابداری هشتگرد، دوره حسابداری هشتگرد، کلاس حسابداری هشتگرد، حسابداری هشتگرد، موسسه حسابداری هشتگرد، تدریس خصوصی حسابداری هشتگرد، مرکز آموزش حسابداری هشتگرد

سود تحقق نيافته بين شركتها در كاربرگ تلفيقي به همان روش سابق حذف مي‌گردد به هر حال سود تحقق نيافته سهم سهامداران اكثريت و اقليت را به نسبت درصد مالكيت سهام كاهش خواهد داد. 

، مدرک حسابداری هشتگرد، دیپلم هشتگرد، بهترین آموزشگاه حسابداری هشتگرد، دوره های تخصصی حسابداری هشتگرد، کلاس حسابداری کودکان هشتگرد، آموزشگاه های حسابداری هشتگرد، کلاس های حسابداری هشتگرد، آموزش گرامر حسابداری هشتگرد، آموزش حسابداری خردسالان هشتگرد، بهترین کلاس حسابداری هشتگرد، هزینه کلاس حسابداری هشتگرد موفق ترین آموزشگاه حسابداری هشتگرد،

حذف سود تحقق نيافته بعد از سال اول
در دوره‌اي كه فروش دارائيهاي غير جاري به شركت وابسته صورت مي‌پذيرد سندهاي حذفي در كاربرگ تلفيقي باعث مي‌شود كه سود و زيان حاصل از فروش دارائيهاي غير جاري در اين دوره به وسيله شركت فروشنده برگردانده شود.

قدیمی ترین آموزشگاه حسابداری هشتگرد، لیست آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، آدرس آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، تلفن آموزشگاههای حسابداری هشتگرد ، آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، ثبت نام در آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، تدریس در آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، شعب آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، لیست شهریه آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری هشتگرد

و دارائيهاي مورد معامله بين شركتها در صورتهاي مالي تركيبي به رقم اوليه پرداخت شده توسط شركت خريدار گزارش شود در هر دوره مالي بعد از دورة فروش دارائيهاي غير جاري كه صورتهاي مالي تركيبي تهيه مي‌شود مادامي كه اين دارايي توسط شركت خريدار نگهداري شود اثرات سود و يا زيان تحقق نيافته در كاربرگ تلفيقي حذف مي‌گردد.

، دوره های آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، آموزشگاههای حسابداری با مجوز هشتگرد، معرفی آموزشگاههای حسابداری هشتگرد، دوره های حسابداری هشتگرد، آموزش حسابداری ویژه بازار کار هشتگرد، حسابداری کاربردی هشتگرد، حسابداری عملیاتی هشتگرد، شرکتهای حسابداری هشتگرد، دوره های آموزشی حسابداری هشتگرد
در مورد فروش شركت اصلي به شركت فرعي سود حاصل از فروش دارائيهاي غير جاري بين شركتها كلا بوسيله شركت اصلي شناسايي مي‌گردد كه در سود انباشته شركت اصلي در سالهاي بعدي منظور شده است.