<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1403 پنجشنبه 3 خرداد
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> مرکز ثبت نام آموزشگاه های کرج
آموزشگاه فنی حرفه ای ، کامپیوتر ، حسابداری ، نقشه کشی ، زبان ، مدیریتدسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه کامپیوتر باغستان

1395 چهارشنبه 4 اسفند آموزشگاه کامپیوتر باغستان

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه کامپیوترباغستان

تایپ کردن متون در داخل کامپیوتر

متأسفانه بسیاری از افراد هنگامی که واژه تایپ رامی شنوند، فکر می کنند که کار سختی را باید انجام دهند و با حجم بسیار زیادی از کارهامواجه خواهند بود که تخصص زیادی را نیز می خواهد. اما این طور نیست! شمابه منظور تایپ کردن متون و نوشته های خود، به دو چیز احتیاج دارید، یک کامپیوتر و یالپ تاپ و همین طور یک نرم افزار واژه پرداز که اصطلاحاً ویرایشگر متن یا Editor نیز نامیده می شود. کافیاست تا نرم افزار را اجرا کرده و با استفاده از کلیدهای صفحه کلید، متن مورد نظر خودرا تایپ کنید. در قسمت های مختلف و مورد نیاز، از تصاویر و همین طور اشیاء دیگر استفادهکنید و داده های خود را در نرم افزار مربوطه وارد کرده و در پایان نیز ذخیره و یا چاپکنید. آموزشگاه کامپیوتر باغستان

 

نرم افزارهای ویرایشگر متون

این نرم افزارهای که اصطلاحاً Editor نیز نامیده می شوند، نرم افزارهاییهستند که به کاربر این امکان را می دهند تا متون خود را در کامپیوتر تایپ کرده و قالببندی مناسبی ذخیره کنند.در آموزشگاه کامپیوتر باغستان به کمک این نرم افزارها شما میتوانید متون خود را تایپ کنید، به پاراگراف ها و کلمات، استایل و قالب بندی مورد نظررا دهید. برای متن خود، حاشیه ایجاد کنید و تصاویر و اشیاء دیگری را در فایل درج کنیدتا اطلاعات مورد نظر خود را به صورت کامل تری آماده کرده و در پایان نیز چاپ کنید. تا کنوننرم افزارهای ویرایشگر متن زیادی ارائه شده است که از جمله آنها می توان به نرم افزارهایMS Word و NotePad و TextPad و … اشاره کرد. در آموزشگاهکامپیوتر باغستان در این میان نرم افزار Wordتوانسته قدرتمندتر از سایر نرم افزارها عمل کرده و مخاطبین زیادیرا به خود جلب کند.

 

 MS Word،ویرایشگر پیشرفته Microsoft

نرم افزار Wordاز جمله نرم افزارهای ارائه شده توسط شرکت ماکروسافت می باشد که دربسته نرم افزاری آفیس قرار می گیرد. با استفاده از این نرم افزار و ابزارهای موجود،شما می توانید متون خود را ویرایش کرده، قالب بندی کنید و در قسمت های مورد