ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 12 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

آموزش فشرده حسابداری

1397 پنجشنبه 4 بهمن آموزش فشرده حسابداری
آموزش فشرده حسابداری
با توجه به نیاز بالای بازار کار امروز به حسابداران مجرب و توانمند، این شرکت اقدام به دوره ی آموزش فشرده ی حسابداری می نماید.

مهارت ICDL

آموزشگاه ICDL در کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج

آموزشگاه حسابداری در کرج


در طول دوره آموزش فشرده حسابداری  کارآموزان ابتدا در آزمون تعیین سطح شرکت می نمایند و در صورت عدم قبولی می توانند ضمن یادگیری کلیات حسابداری در دوره ی فشرده آموزش ببینند و بعد از طی دوره ی کارآموزی و قبولی در آزمون عملی که توسط اساتید متخصص و مجرب شرکت برگزار می گردد، در یکی از شرکت های طرف قرارداد مشغول به کار شوند.