ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه

1396 پنجشنبه 12 مرداد آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه

آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه

۲) مجموعه تراشه -۲-۲
Chip ) همانطور که بیان شد در یک سیستم کامپیوتری تمامی فرایندهای پردازش در ریز پردازنده صورت نمی گیرد. مجموعه تراشه
ها نیز قسمتی از این فرایند را برعهده دارند. چیپ ست از بار ریزپردازنده در برخی پردازش ها کاسته و سرعت و عملکرد کلی (Set
سیستم را بهبود می بخشد. همچنین مسیری جهت برقراری ارتباط بین تجهیزات روی مادربورد برقرار کرده و ترافیک اطلاعات بین
تجهیزات را کنترل می کند.
آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه، اموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه، تلفن آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه، آدرس آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه، دوره آی سی دی ال عظیمیه، کلاس آی سی دی ال عظیمیه، آی سی دی ال عظیمیه، موسسه آی سی دی ال عظیمیه، تدریس خصوصی آی سی دی ال عظیمیه، مرکز آموزش آی سی دی ال عظیمیه، مدرک آی سی دی ال عظیمیه،

بر روی مادربوردهای جدید از دو چیپ جداگانه با نام های
وظیفه برقراری ارتباط بین حافظه و AGP برقراری ارتباط بین ریزپردازنده و حافظه اصلی است. همچنین در مادربوردهای دارای شکاف
نیز مدیریت دستگاه های ورودی و خروجی سیستم را به عهده South bridge می باشد. تراشه North bridge کارت گرافیک برعهده
دارد.
پیشرو بازار Intel ها به فیبر مدارچاپی مادربورد لحیم بوده و تویض آنها بدون تعویض مادربورد امکانپذیر نیست. شرکت Chip Set عموما
نیز شرکت های مشهوری هستند. Sis و Via چیپ ست است و شرکت های
(
دیپلم عظیمیه، بهترین آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه، دوره های تخصصی آی سی دی ال عظیمیه، کلاس آی سی دی ال کودکان عظیمیه، آموزشگاه های آی سی دی ال عظیمیه، کلاس های آی سی دی ال عظیمیه، آموزش گرامر آی سی دی ال عظیمیه، آموزش آی سی دی ال خردسالان عظیمیه، بهترین کلاس آی سی دی ال عظیمیه، هزینه کلاس آی سی دی ال عظیمیه موفق ترین آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه، قدیمی ترین آموزشگاه آی سی دی ال عظیمیه،

(Main Memory) ۱) حافظه اصلي -۳-۲
کلیه دستورالعمل ها و داده ها برای اجرا و پردازش ابتدا باید به حافظه اصلی منتقل شوند و نتایج پردازش نیز به آنجا فرستاده می شود.
این حافظه در تعامل دائم با ریزپردازنده است.
حافظه اصلی کامپیوتر از جنس نیمه هادی الکترونیکی است لذا سرعت دسترسی به اطلاعات موجود در آن در مقایسه با انواع دیگر
و حافظه با دستیابی (ROM) حافظه بالاتر بوده و طبیعتا قیمت بیشتری نیز دارد. عموما حافظه اصلی را به دو دسته حافظه فقط خواندنی
در نظر گرفته می شود و حافظه (FIRE WARE) به عنوان میان افزار ROM تقسیم می شود. اما در کتب سطح بالاتر (RAM) تصادفی
تقسیم می شود. این موضوع در شکل با خط چین نشان داده شده (RAM) اصلی به دو دسته حافظه پنهان و حافظه با دستیابی تصادفی
است.
لیست آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، آدرس آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، تلفن آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه ، آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، ثبت نام در آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، تدریس در آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، شعب آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، لیست شهریه آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، لیست دوره آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، دوره های آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه،
(ROM) ۱) حافظه فقط خواندني -۱-۳-۲
به معنای حافظه فقط خواندنی است زیرا ریزپردازنده اطلاعات موجود در این نوع Read Only Memory مخفف عبارت ROM واژه
حافظه را تغییر نمی دهد و تنها می تواند اطلاعات آنرا بخواند.
این حافظه حاوی دستورالعمل هائی برای آزمایش و راه اندازی قسمت های مختلف کامپیوتر به هنگام روشن شدن و برخی اعمال دیگر
است که توسط شرکت سازنده درون این حافظه برای همیشه نوشته می شود و امکان پاک شدن و تعییر توسط کاربر در آن محدود است،
لذا با قطع جریان برق اطلاعات آن از بین نمی رود. به همین خاطر گاهی به این حافظه، حافظه پایدار هم گفته می شود. حافظه فقط
خواندنی به سه دسته تقسیم می شود:
معتبرترین آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، آموزشگاههای آی سی دی ال با مجوز عظیمیه، معرفی آموزشگاههای آی سی دی ال عظیمیه، دوره های آی سی دی ال عظیمیه، آموزش آی سی دی ال ویژه بازار کار عظیمیه، آی سی دی ال کاربردی عظیمیه، آی سی دی ال عملیاتی عظیمیه، شرکتهای آی سی دی ال عظیمیه، دوره های آموزشی آی سی دی ال عظیمیه
قابل برنامه ریزی است. این تراشه در ابتدا خالی بوده و می ROM به معنای Programmable ROM مخفف عبارت PROM واژه
توان اطلاعات مورد نیاز را در آن ذخیره کرد. این کار تنها یک بار و توسط دستگاه مخصوص انجام می شود. پس از ذخیره اطلاعات،
انجام تغییر در اطلاعات وارد شده ممکن نیست. در صورت اشتباه کاربر در وارد کردن اطلاعات، دیگر نمی توان از این حافظه استفاده
کرد و به اصطلاح حافظه می سوزد.