ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 31 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL جهان‌شهر

1396 یکشنبه 7 خرداد آموزشگاه ICDL جهان‌شهر

آموزشگاه ICDL جهان‌شهر

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL جهان‌شهر

ها نیز محلی برای نصب کارتهای مختلف مانند کارت گرافیک، کارت صوت، مودم، کارت شبکه و... می باشند. بعد از نصب (Slot) شکاف
قابل دسترسی است و می توان دستگاه های (Case) کارتهای مربوط در شکاف های مادربورد، کانکتورهای این کارتها از پشت کِیس
خروجی مرتبط را به کارتهای نصب شده متصل کرد. با شکاف ها نیز در ادامه بیشتر آشنا می شویم.
آموزشگاه ICDL جهان‌شهر، اموزشگاه ICDL جهان‌شهر، تلفن آموزشگاه ICDL جهان‌شهر، آدرس آموزشگاه ICDL جهان‌شهر، دوره ICDL جهان‌شهر، کلاس ICDL جهان‌شهر، ICDL جهان‌شهر، موسسه ICDL جهان‌شهر، تدریس خصوصی ICDL جهان‌شهر، مرکز آموزش ICDL جهان‌شهر، مدرک ICDL جهان‌شهر، دیپلم جهان‌شهر، بهترین آموزشگاه ICDL جهان‌شهر، دوره های تخصصی ICDL جهان‌شهر، کلاس ICDL کودکان جهان‌شهر، آموزشگاه های ICDL جهان‌شهر

و دیسک سخت می باشند. CDROM محل اتصال درایور (IDE) دستگاههای کنترل درایو الکترونیکی یکپارچه
می باشد که بیشتر مادربوردهای مورداستفاده امروزی از نوع ATX و NLX نیز در طرحهای (Form Factor) شکل و اندازه مادر بورد
.(msi) و ام اس آی (Asus) ایسوز ،(Gigabyte) می باشند. مشهورترین سازندگان مادربورد نیز عبارتند از: گیگابایت ATX
، کلاس های ICDL جهان‌شهر، آموزش گرامر ICDL جهان‌شهر، آموزش ICDL خردسالان جهان‌شهر، بهترین کلاس ICDL جهان‌شهر، هزینه کلاس ICDL جهان‌شهر موفق ترین آموزشگاه ICDL جهان‌شهر، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL جهان‌شهر، لیست آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، آدرس آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، تلفن آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر ،

(Processors) ۲) پردازنده ها -۲
اشاره می شود. این فکر تقریبا درست (CPU) وقتی صحبت از پردازنده ها در یک سیستم کامپیوتری می شود بلافاصله به ریزپردازنده
Chip ) است اما باید بدانیم تمامی فرایندهای پردازش در یک سیستم کامپیوتری در ریز پردازنده صورت نمی گیرد. مجموعه تراشه
ها نیز قسمتی از این فرایند را برعهده دارند. (Set
می توان واحد پردازش یا مغزکامپیوتر را به سیستم مغز حشرات تشبیه کرد که علاوه بر گره عصبی مرکزی یک یا تعدادی گره عصبی
دیگر دارند که به تناسب برخی پردازش های لازم را انجام می دهند. اگر ریزپردازنده را گره عصبی مرکزی کامپیوتر در نظر بگیریم آنگاه
را به گره عصبی تشبیه کرد.
آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، تدریس در آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، شعب آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، لیست دوره آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، دوره های آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر،
(Central Processing Unit) ۱) ريزپردازنده -۲-۲
که از آن به عنوان مغز کامپیوتر نیز یاد می شود، امکان انجام (CPU) ریزپردازنده یا واحد پردازش مرکزی
محاسبات و پردازشهای لازم در یک کامپیوتر را فراهم می نماید.
ریزپردازنده از نظر فیزیکی، تراشه ای از جنس نیمه رسانا است. این تراشه، مدار الکترونیکی بسیار پیچیده ای مشتمل بر مدارهای فشرده
می باشد که تمامی عملیات یک ریزرایانه را کنترل کرده و دستورات برنامههای ذخیره شده را اجرا می کند. ریزپردازنده در تمامی
ریزرایانه ها موجود می باشد و در تمام آنها عملیات یکسانی انجام می دهند.
سرعت ریزپردازنده برحسب مگاهرتز سنجیده می شود. هر چه مقدار این پارامتر
معتبرترین آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، آموزشگاههای ICDL با مجوز جهان‌شهر، معرفی آموزشگاههای ICDL جهان‌شهر، دوره های ICDL جهان‌شهر، آموزش ICDL ویژه بازار کار�جهان‌شهر، ICDL کاربردی جهان‌شهر، ICDL عملیاتی جهان‌شهر، شرکتهای ICDL�جهان‌شهر، دوره های آموزشی ICDL�جهان‌شهر
محاسبات بیشتری را در هر ثانیه انجام دهد. شاید بتوان گفت ریزپردازنده از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:
(Arithmetic Logic Unit) واحد محاسبه و منطق
(Control Unit) واحد کنترل
(Register) واحد ثبات
(Cache Memory) حافظه پنهان
واحد محاسبه و منطق یک بخش مهم از ریزپردازنده است. این واحد اعمال محاسباتی مانند ضرب، تقسیم، جمع و تفریق را انجام می
دهد. همچنین عمل مقایسه داده ها نیز برعهده واحد محاسبه و منطق است. واحد کنترل، مداری است که اعمال نظارت و هماهنگی را
انجام می دهد. این واحد هیچگونه عملیات پردازشی انجام نمی دهد اما مانند سیستم عصبی داده های ورودی و خروجی به ریزپردازنده را
کنترل می کند. داده و دستورها از این طریق وارد ریزپردازنده شده و نتایج و دستورات ریزپردازنده از این طریق به مقصد می رسند.
در هر ریزپردازنده چند واحد ثبات وجود دارد. ثبات ها واحدهای کوچک حافظه هستند که برای نگهداری موقت نتایج پردازش واحد
می باشد. برای جمع A,B,C محاسبه و منطق بکار میروند. به عنوان نمونه ای بسیار ساده فرض کنید ریزپردازنده دارای سه واحد ثبات
قرار C قرار میگیرد. سپس عمل جمع صورت گرفته و نتیجه در ثبات B قرار می گیرد عدد بعدی در ثبات A دو عدد، یکی از اعداد در ثبات
میگیرد. در نهایت پاسخ از طریق واحد کنترل به خروجی منتقل می شود.