ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 4 آبان
 محصولات

مشخصات انواع میلگرد استل

1396 شنبه 14 بهمن

میلگرد استیل   یا به اصصلاح عامیانه گرد استیل با یک سری مشخصات منحصر به فرد قیمت گذاری می شود.

استیل یار  آمادگی خود را جهت ارائه انواع میلگرد استیل   اعلام می دارد.

متریال های میلگرد بر اساس ترکیبات شیمیایی استفاده شده در آن ها  متفاوت می باشد


ورق استیل ، میلگرد استیل ، پروفیل استیل،لوله استیل
در نتیجه هر متریالی یک کاربردی در صنایع دارد. هر متریالی برای خود یک علامت اختصاری دارد .

علامت ختصاری در آمریکا A.I.S.I و در آلمان با DNI نام گذاری شده است.

انواع میلگرد استیل