ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 جمعه 9 آبان
 اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در بعثت کرج

1398 پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در بعثت کرج
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در بعثت کرج می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در کرج بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه EXCEL در بعثت کرج

دیپلم کامپیوتر در بعثت کرج

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در کرج

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در بعثت کرج

دیپلم کامپیوتر در کرج

دیپلم حسابداری در بعثت کرج

آموزشگاه دیپلم حسابداری در کرج

آموزشگاه دیپلم حسابداری بعثت در کرج

دیپلم حسابداری در کرج