ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 سه شنبه 29 مهر
 



اخبار و اطلاعیه ها

تخفیف ثبت نام در آموزشگاه زبان برنامه نویسی پایتون Python programming ۴۵ متری گلشهر کرج

1397 چهارشنبه 22 اسفند تخفیف ثبت نام در آموزشگاه زبان برنامه نویسی پایتون Python programming ۴۵ متری گلشهر کرج
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف کامپیوتر در کرج می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های کامپیوتر کرج بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه زبان برنامه نویسی پایتون Python programming در ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزشگاه کامپیوتر در ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج