ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 پنجشنبه 3 مهر
 اخبار و اطلاعیه ها

آدرس آموزشگاه های ICDL در اشتهارد

1397 جمعه 19 بهمن آدرس آموزشگاه های ICDL در اشتهارد
آدرس تمامی آموزشگاه های ICDL در اشتهارد بصورت دقیق در این سایت قابل دسترس بوده
آموزش ICDL در اشتهارد بسیار حرفه ای بوده و تمام قسمت های نرم افزار ICDL بصورت کاربردی آموزش داده می شود
این آموزش ها بصورت عمومی و خصوصی برای داوطلبین ارائه گردیده است