ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 سه شنبه 11 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزش حسابداری

1397 چهارشنبه 10 بهمن کارگاه آموزش حسابداری
کارگاه آموزش حسابداری

کارگاه یک روزه ی آموزش قوانین مالی و مالیاتی در کمتر از ۴ ساعت نگاهی کلی و مختصر از قوانین اداره امور مالیاتی به هنرجویان می دهد و باتوجه به نیاز هنرجویان به اطلاع دقیق از این قوانین مقدمات آشنایی با این قوانین را برای ایشان محیا می کند.

مهارت ICDL

آموزشگاه ICDL در کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج

آموزشگاه حسابداری در کرج


در کناربرگزاری این کارگاه هنرجویان ضمن دریافت گواهی حضور در کارگاه یک روزه می توانند از جزوات و اطلاعات مالی و مالیاتی بهره مند گردند. آموزش حسابداری