ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 سه شنبه 8 مهر
 اخبار و اطلاعیه ها

آدرس آموزشگاه های ICDL در محمد شهر

1397 چهارشنبه 22 فروردین آدرس آموزشگاه های ICDL در محمد شهر
آدرس تمامی آموزشگاه های ICDL در محمد شهر بصورت دقیق در این سایت قابل دسترس بوده
آموزش ICDL در محمد شهر بسیار حرفه ای بوده و تمام قسمت های نرم افزار ICDL بصورت کاربردی آموزش داده می شود
این آموزش ها بصورت عمومی و خصوصی برای داوطلبین ارائه گردیده است