ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 12 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

آدرس آموزشگاه های ICDL در گرمدره

1397 چهارشنبه 22 فروردین آدرس آموزشگاه های ICDL در گرمدره
آدرس تمامی آموزشگاه های ICDL در گرمدره بصورت دقیق در این سایت قابل دسترس بوده
آموزش ICDL در گرمدره بسیار حرفه ای بوده و تمام قسمت های نرم افزار ICDL بصورت کاربردی آموزش داده می شود
این آموزش ها بصورت عمومی و خصوصی برای داوطلبین ارائه گردیده است