ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 4 آبان
 اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج

1396 یکشنبه 12 آذر آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج

محاسبه مساحت در مکالمه زبان کوتاه مدت: 
آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، اموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، تلفن آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، آدرس آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، دوره مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، کلاس مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، موسسه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، تدریس خصوصی مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، مرکز آموزش مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، مدرک مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، دیپلم ۴۵ متری گلشهر کرج

در این آموزش محاسبه مساحت در مکالمه زبان کوتاه مدت را خواهیم آموخت و یا اینکه طرح رسم شده در مکالمه زبان کوتاه مدت رو محاسبه کنیم و به سرعت به عدد آن برسیم
، بهترین آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، دوره های تخصصی مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، کلاس مکالمه زبان کوتاه مدت کودکان ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزشگاه های مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، کلاس های مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزش گرامر مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزش مکالمه زبان کوتاه مدت خردسالان ۴۵ متری گلشهر کرج، بهترین کلاس مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، هزینه کلاس مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج موفق ترین آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزش محاسبه مساحت در مکالمه زبان کوتاه مدت

در آغاز برای نمونه طرحی انتزاعی رو رسم میکنیم تا مساحت اون رو بسنجیم که این شکل میتونه نقشه ی شما و یا هر چیز دیگه ای باشه و از منوی مکالمه زبان کوتاه مدت گزینه ی measure را انتخاب کرده و روی گزینه ی Area کلیک میکنیم که این ابزار رو با تایپ کردن فرمان Area هم میتونیم فراخونی کنیم:

، قدیمی ترین آموزشگاه مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، لیست آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، آدرس آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، تلفن آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج ، آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، ثبت نام در آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، تدریس در آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، شعب آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج
در ادامه برای محاسبه ی یکی از اشکال و یا یک قسمت از نقشه روی صفحه کلیک راست کرده و روی گزینه ی object کلیک میکنیم:
، لیست شهریه آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، لیست دوره آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، دوره های آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، معتبرترین آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت با مجوز ۴۵ متری گلشهر کرج، معرفی آموزشگاههای مکالمه زبان کوتاه مدت ۴۵ متری گلشهر کرج
برای اینکه مساحت دو شکل و یا چند شکل را بتوانیم محاسبه کنیم ابتدا روی صفحه کلیک راست کرده و روی Add area کلیک میکنیم و پس از آن دوباره روی object کلیک میکنیم و از پس کلیک روی چند شکل  مساحت تمامی آنها را با هم مشاهده خواهید کرد کرد پایین محیط مکالمه زبان کوتاه مدت به نام total area به نمایش در آمده است: