ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 4 آبان
 اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج

1396 یکشنبه 12 آذر آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج

محاسبه مساحت در مکالمه زبان انگلیسی: 
آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، اموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، تلفن آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، آدرس آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، دوره مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، کلاس مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، موسسه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، مرکز آموزش مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، مدرک مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، دیپلم ۴۵ متری گلشهر کرج

در این آموزش محاسبه مساحت در مکالمه زبان انگلیسی را خواهیم آموخت و یا اینکه طرح رسم شده در مکالمه زبان انگلیسی رو محاسبه کنیم و به سرعت به عدد آن برسیم
، بهترین آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، دوره های تخصصی مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، کلاس مکالمه زبان انگلیسی کودکان ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزشگاه های مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، کلاس های مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزش گرامر مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزش مکالمه زبان انگلیسی خردسالان ۴۵ متری گلشهر کرج، بهترین کلاس مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، هزینه کلاس مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج موفق ترین آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزش محاسبه مساحت در مکالمه زبان انگلیسی

در آغاز برای نمونه طرحی انتزاعی رو رسم میکنیم تا مساحت اون رو بسنجیم که این شکل میتونه نقشه ی شما و یا هر چیز دیگه ای باشه و از منوی مکالمه زبان انگلیسی گزینه ی measure را انتخاب کرده و روی گزینه ی Area کلیک میکنیم که این ابزار رو با تایپ کردن فرمان Area هم میتونیم فراخونی کنیم:

، قدیمی ترین آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، لیست آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، آدرس آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، تلفن آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج ، آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، ثبت نام در آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، تدریس در آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، شعب آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج
در ادامه برای محاسبه ی یکی از اشکال و یا یک قسمت از نقشه روی صفحه کلیک راست کرده و روی گزینه ی object کلیک میکنیم:
، لیست شهریه آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، لیست دوره آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، دوره های آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، معتبرترین آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی با مجوز ۴۵ متری گلشهر کرج، معرفی آموزشگاههای مکالمه زبان انگلیسی ۴۵ متری گلشهر کرج
برای اینکه مساحت دو شکل و یا چند شکل را بتوانیم محاسبه کنیم ابتدا روی صفحه کلیک راست کرده و روی Add area کلیک میکنیم و پس از آن دوباره روی object کلیک میکنیم و از پس کلیک روی چند شکل  مساحت تمامی آنها را با هم مشاهده خواهید کرد کرد پایین محیط مکالمه زبان انگلیسی به نام total area به نمایش در آمده است: