ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 30 مهر
 اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج

1396 یکشنبه 12 آذر آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج

آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج

محاسبه مساحت در رویت معماری و ساختمان Revit: 
آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، اموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج ، تلفن آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، آدرس آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، دوره رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، کلاس رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، موسسه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، تدریس خصوصی رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، مرکز آموزش رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، مدرک رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، دیپلم کیان شهر کرج

در این آموزش محاسبه مساحت در رویت معماری و ساختمان Revit را خواهیم آموخت و یا اینکه طرح رسم شده در رویت معماری و ساختمان Revit رو محاسبه کنیم و به سرعت به عدد آن برسیم
، بهترین آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، دوره های تخصصی رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، کلاس رویت معماری و ساختمان Revit کودکان کیان شهر کرج، آموزشگاه های رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، کلاس های رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، آموزش گرامر رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، آموزش رویت معماری و ساختمان Revit خردسالان کیان شهر کرج، بهترین کلاس رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، هزینه کلاس رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج موفق ترین آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج

آموزش محاسبه مساحت در رویت معماری و ساختمان Revit

در آغاز برای نمونه طرحی انتزاعی رو رسم میکنیم تا مساحت اون رو بسنجیم که این شکل میتونه نقشه ی شما و یا هر چیز دیگه ای باشه و از منوی رویت معماری و ساختمان Revit گزینه ی measure را انتخاب کرده و روی گزینه ی Area کلیک میکنیم که این ابزار رو با تایپ کردن فرمان Area هم میتونیم فراخونی کنیم:

، قدیمی ترین آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، لیست آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، آدرس آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، تلفن آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج ، آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، ثبت نام در آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، تدریس در آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، شعب آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج
در ادامه برای محاسبه ی یکی از اشکال و یا یک قسمت از نقشه روی صفحه کلیک راست کرده و روی گزینه ی object کلیک میکنیم:
، لیست شهریه آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، لیست دوره آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، دوره های آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، معتبرترین آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit با مجوز کیان شهر کرج، معرفی آموزشگاههای رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج
برای اینکه مساحت دو شکل و یا چند شکل را بتوانیم محاسبه کنیم ابتدا روی صفحه کلیک راست کرده و روی Add area کلیک میکنیم و پس از آن دوباره روی object کلیک میکنیم و از پس کلیک روی چند شکل  مساحت تمامی آنها را با هم مشاهده خواهید کرد کرد پایین محیط رویت معماری و ساختمان Revit به نام total area به نمایش در آمده است:

آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، اموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، تلفن آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، آدرس آموزشگاه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، دوره رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، کلاس رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، موسسه رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، تدریس خصوصی رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، مرکز آموزش رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، مدرک رویت معماری و ساختمان Revit کیان شهر کرج، دیپلم کیان شهر کرج