به وب سایت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد شهریار - شهر قدس خوش آمدیدبسمه تعالی

فرم ثبت نام اردوی جهادی تابستان


    نام خانوادگی   نام  
    شماره شناسنامه نام پدر  
     ایمیل   شماره دانشجویی  
  مقطع رشته  
      تلفن همراه   تلفن منزل  
     نام دانشگاه      کد ملی  
وضعیت جسمانی جنسیت
نام بیماری
  در صورت تمایل به همکاری در اردوی جهادی علاقمند به فعالیت در کدامیک از زمینه های زیر می باشید    
 
                              


 

 
 
سوابق اجرائی
 درصورت دارا بودن تخصص و تمایل به همکاری در زمینه های دیگر نام ببرید :
بلی آیا تا به حال در اردوی جهادی شرکت داشته اید ؟


توضیحات

آیا در ترم تابستان واحد اخذ خواهید کرد؟
آیا در طول هفته معذوریتی برای حضور در اردو دارید؟
آیا معذوریتی برای شبانه روز بودن اردو دارید؟ (فقط برادران)
                              
 
طراحی و اجرا توسط دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه شهریار شهرقدس