ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 شنبه 28 مهر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج

1396 چهارشنبه 26 مهر آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج

محاسبه مساحت در اکسل پیشرفته Excel: 
آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، اموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، تلفن آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، آدرس آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، دوره اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، کلاس اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، موسسه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، تدریس خصوصی اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، مرکز آموزش اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، مدرک اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، دیپلم ۴۵ متری گلشهر کرج

در این آموزش محاسبه مساحت در اکسل پیشرفته Excel را خواهیم آموخت و یا اینکه طرح رسم شده در اکسل پیشرفته Excel رو محاسبه کنیم و به سرعت به عدد آن برسیم
، بهترین آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، دوره های تخصصی اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، کلاس اکسل پیشرفته Excel کودکان ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزشگاه های اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، کلاس های اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزش گرامر اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزش اکسل پیشرفته Excel خردسالان ۴۵ متری گلشهر کرج، بهترین کلاس اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، هزینه کلاس اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج موفق ترین آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزش محاسبه مساحت در اکسل پیشرفته Excel

در آغاز برای نمونه طرحی انتزاعی رو رسم میکنیم تا مساحت اون رو بسنجیم که این شکل میتونه نقشه ی شما و یا هر چیز دیگه ای باشه و از منوی اکسل پیشرفته Excel گزینه ی measure را انتخاب کرده و روی گزینه ی Area کلیک میکنیم که این ابزار رو با تایپ کردن فرمان Area هم میتونیم فراخونی کنیم:

، قدیمی ترین آموزشگاه اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، لیست آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، آدرس آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، تلفن آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج ، آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، ثبت نام در آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، تدریس در آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، شعب آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج
در ادامه برای محاسبه ی یکی از اشکال و یا یک قسمت از نقشه روی صفحه کلیک راست کرده و روی گزینه ی object کلیک میکنیم:
، لیست شهریه آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، لیست دوره آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، دوره های آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، معتبرترین آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج، آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel با مجوز ۴۵ متری گلشهر کرج، معرفی آموزشگاههای اکسل پیشرفته Excel ۴۵ متری گلشهر کرج
برای اینکه مساحت دو شکل و یا چند شکل را بتوانیم محاسبه کنیم ابتدا روی صفحه کلیک راست کرده و روی Add area کلیک میکنیم و پس از آن دوباره روی object کلیک میکنیم و از پس کلیک روی چند شکل  مساحت تمامی آنها را با هم مشاهده خواهید کرد کرد پایین محیط اکسل پیشرفته Excel به نام total area به نمایش در آمده است: