ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج

1396 سه شنبه 28 شهریور آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج

درس 1

اصطلاحات حسابداری


برای شروع یادگیری حسابداری ابتدا بهتره که با یک سری از اصطلاحات اولیه حسابداری اشنا بشیم و اونها رو بشناشیم


حساب :
به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، که در یک دارائی خاص یا یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه، طی یک دوره زمانی معمولاً یک سال رخ می دهد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی است.

دارایی :
شامل منابع اقتصادی واحد تجاری هستند که انتظار میرود درآینده منافعی برای مالکان آن واحد داشته باشد.

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، اموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، دوره حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، موسسه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، تدریس خصوصی حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، مرکز آموزش حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، مدرک حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، دیپلم کیان شهر کرج

بدهی :
حقوق مالی اشخاص غیر از مالکان نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را بدهی گویند.

سرمایه :
حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را، سرمایه گویند.

، بهترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، دوره های تخصصی حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار کودکان کیان شهر کرج، آموزشگاه های حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، کلاس های حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، آموزش گرامر حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، آموزش حسابداری ویژه بازار کار خردسالان کیان شهر کرج، بهترین کلاس حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، هزینه کلاس حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج موفق ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج

حساب به شکل T :
معمولا برای خلاصه کردن هر حساب از شکل T استفاده میشود که به سمت راست آن بدهکار و به سمت چپ آن بستانکار میگویند .


، قدیمی ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، لیست آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، آدرس آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، تلفن آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج ، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، ثبت نام در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، تدریس در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، شعب آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج
دهکار :
سمت راست هر حساب را بدهکار یا ...نده انتفاع میگویند .

بستانکار :
سمت چپ هر حساب را بستانکار یا دهنده انتفاع میگویند .

، لیست شهریه آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، دوره های آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار با مجوز کیان شهر کرج، معرفی آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کیان شهر کرج
سال مالی :
در حسابداری معمولاً یک سال شمسی را بعنوان سال مالی انتخاب میکنند ولی گاهی از دوره های 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه نیز استفاده میشود که به آن دوره مالی میگویند .

دفتر روزنامه :
تمامی معاملات روزانه واحد تجاری به ترتیب تاریخ وقوع در این دفتر به شکل خاصی که بعداً خواهیم گفت ثبت میشوند .

دفتر کل :
معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت حداقل هفته ای یک بار به دفتر کل منتقل میشوند .