ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 پنجشنبه 25 مرداد
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج

1396 دوشنبه 27 شهریور آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج

شکل صورت سود و زیان

چنانچه کالایی به مبلغ 100.000 ریال خریداری شود و به مبلغ 120.000 ریال به فروش برسد ساده ترین شکل محاسبه سود حاصل
به شرح زیر است:

فروش کالا.....................................................120000 ریال
کسر می شود...............................................100000 ریال
_______________________________________________
سود............................................................20000 ریال

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، اموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، دوره حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، موسسه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، تدریس خصوصی حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، مرکز آموزش حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، مدرک حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، دیپلم محمد شهر کرج

حال اگر برای همین معامله 800 ریال هزینه شده باشد باید این مبلغ در محاسبه قرار گیرد که به این ترتیب خواهد شد:


فروش کالا.....................................................120000 ریال
کسر می شود: بهای خرید کالا.........................100000 ریال
_______________________________________________
سود ناویژه....................................................20000 ریال
کسر می شود: هزینه ها.................................800 ریال
_______________________________________________
سود ویژه......................................................19200 ریال
، بهترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، دوره های تخصصی حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار کودکان محمد شهر کرج، آموزشگاه های حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، کلاس های حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، آموزش گرامر حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، آموزش حسابداری ویژه بازار کار خردسالان محمد شهر کرج، بهترین کلاس حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، هزینه کلاس حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج موفق ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج


، قدیمی ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، لیست آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، آدرس آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، تلفن آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج ، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، ثبت نام در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، تدریس در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، شعب آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج
در عمل هرگز پس از انجام هر داد و ستد سود یا زیان ویژه حاصل از معامله محاسبه نمی شود و اغلب چنین محاسبه ای نه
لازم است و نه امکان دارد. سود یا زیان ویژه موسسات معمولا در پایان هر دوره مالی محاسبه می شود.
در موسساتی که اقدام به خرید و فروش کالا نمی کنند و درامد انها عبارت از دستمزد خدماتی است که انجام می دهند مجموع
درامد در طی دوره مالی همان سود ناویژه دوره مذکور تلقی می شود.
، لیست شهریه آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، دوره های آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار با مجوز محمد شهر کرج، معرفی آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار محمد شهر کرج
بنگاه ملکی اشیان
صورت سود و زیان

برای فروردین 1390

درامد حق العمل....................................................195000000 ریال
هزینه ها:
هزینه اگهی..............................7000000 ریال
هزینه حقوق کارمندان................34000000 ریال
هرینه تلفن..............................1200000 ریال
هزینه روشنایی........................350000 ریال
هزینه استهلاک ساختمان..........4000000 ریال
هزینه استهلاک اثاثه..................800000 ریال
________________________________________________________
جمه هزینه ها........................................... 47350000 ریال
سود ویژه............................................................ 147650000 ریال


صورت حساب بالا نمونه ای از صورت سود و زیان برای موسساتی است که کارشان ارائه خدمات است.