ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی

1396 یکشنبه 22 مرداد آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی

آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی

700 را در خود جای MB 100 تا MB می تواند حدود CD به معنای لوح فشرده می باشد. یک Compact Disc مخفف عبارت CD
ها انواع مختلفی دارند. CD . دهد
در این نوع دیسک ها، اطلاعات روی یک صفحه از جنس ترموپلاستیک وارد شده و روی آن با روکشی از آلومینیوم پوشیده :CD-Rom
موسومند از این دسته اند. Original نقره ای یا CD های نرم افزارها که در بازار به CD . می شود
یک بار اطلاعات را وارد (writer) ها می توان بوسیله رایتر CD است. در این نوع Recordable CD این واژه مخفف عبارت :CD-R
به معنای یکبار نوشتنی بارها خواندنی Write Once, Read More(WORM) ها CD کرد و بارها آنرا خواند. به همین دلیل به این
می گویند.
ها توانائی بارها نوشتن و خواندن را دارند. CD است. این نوع Rewritable CD این واژه مخفف عبارت :CD-RW
می باشد. دستگاه درایور دیسک فشرده شمایلی CD خواندن اطلاعات درون یک (CD-ROM driver) وظیفه درایور دیسک فشرده
و کمی بزرگتر از آن دارد با این تفاوت که هنگام نصب این دستگاه با فشار دادن محفظه کِیس لبه جلوئی آن به بیرون آمده FDD مانند
و در دسترس کاربر قرار می گیرد.
آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی، اموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی، تلفن آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی، آدرس آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی، دوره آی سی دی ال چهارراه طالقانی، کلاس آی سی دی ال چهارراه طالقانی، آی سی دی ال چهارراه طالقانی، موسسه آی سی دی ال چهارراه طالقانی، تدریس خصوصی آی سی دی ال چهارراه طالقانی، مرکز آموزش آی سی دی ال چهارراه طالقانی، مدرک آی سی دی ال چهارراه طالقانی، دیپلم چهارراه طالقانی، بهترین آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی، دوره های تخصصی آی سی دی ال چهارراه طالقانی

به مادربورد وصل می شود. Data و کابل (Power supply) به وسیله یک رشته سیم به منبع تغذیه HDD درایور دیسک فشرده مانند
هایی که درون آنها موسیقی پر CD البته یک سیم نازک هم از طرف مادربورد به درایور دیسک فشرده متصل می شود که وظیفه دارد
1 به خوبی مشخص است. - 9 و شکل 2 - شده است به طور خودکار اجرا کند. محل نصب کابل های این درایور درون مادربورد در شکل 2
قرار داده اید جامپر Master وارد کنید و اگر جامپر هارد را در حالت IDE را در کنترلر 2 Data تنها به یاد داشته باشید بهتر است کابل
قرار دهید. Slave درایور دیسک فشرده را در حالت
، کلاس آی سی دی ال کودکان چهارراه طالقانی، آموزشگاه های آی سی دی ال چهارراه طالقانی، کلاس های آی سی دی ال چهارراه طالقانی، آموزش گرامر آی سی دی ال چهارراه طالقانی، آموزش آی سی دی ال خردسالان چهارراه طالقانی، بهترین کلاس آی سی دی ال چهارراه طالقانی، هزینه کلاس آی سی دی ال چهارراه طالقانی موفق ترین آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی، قدیمی ترین آموزشگاه آی سی دی ال چهارراه طالقانی، لیست آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، آدرس آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، تلفن آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی ،

نوع دیگری از دیسک های نوری است که به سرعت بازارها را تصرف می DVD یا (Digital Video Disk) دیسک ویدیوئی دیجیتال
700 است اما MB در حدود CD دارد که از آن جمله ظرفیت بالاتر آنها است. ظرفیت یک CD برتری هائی نسبت به DVD . کند
ها این است که استانداردهای متفاوتی برای DVD 10 نیز می باشد. اما مشکل اصلی کاربران در کار با GB تا حدود DVD ظرفیت یک
آنها وجود دارد که بحث تفصیلی در این مورد از حوصله این مختصر خارج است.
ها را نیز دارد. مراحل نصب و CD توانائی خواندن اطلاعات روی DVD علاوه بر توانائی خواندن اطلاعات درون یک DVD درایور
مشخصات ظاهری این دستگاه چندان تفاوتی با درایور دیسک فشرده ندارد.
آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، ثبت نام در آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، تدریس در آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، شعب آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، لیست شهریه آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، لیست دوره آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی،
Floptical ۷) فلاپتيکال -۲-۳-۲
21 است که در آن با استفاده از ترکیب تکنیک مغناطیس و نور(لیزر) اطلاعات MB 3 اینچی با ظرفیت / فلاپتیکال نوعی فلاپی دیسک 5
ذخیره می شود. درایو فلاپتیکال قادر به خواندن دیسکت های معمولی نیز می باشد. بسیاری عقیده دارند در آینده کلیه دیسک خوانهای
معمولی با نوع فلاپتیکال جایگزین شوند اما به زعم نویسنده در آینده درایو فلاپی به طور کلی برداشته خواهد شد.
دوره های آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، معتبرترین آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، آموزشگاههای آی سی دی ال با مجوز چهارراه طالقانی، معرفی آموزشگاههای آی سی دی ال چهارراه طالقانی، دوره های آی سی دی ال چهارراه طالقانی، آموزش آی سی دی ال ویژه بازار کار�چهارراه طالقانی، آی سی دی ال کاربردی چهارراه طالقانی، آی سی دی ال عملیاتی چهارراه طالقانی، شرکتهای آی سی دی ال�چهارراه طالقانی، دوره های آموزشی آی سی دی ال�چهارراه طالقانی
به عنوان تعریف دیگری از حافظه می توان گفت: ورودیها(دادهها و دستورالعملها) و خروجیها(اطلاعات حاصل از پردازش) به صورت
ارقام دودوئی (باینری 1) در بخشی از کامپیوتر به نام حافظه نگهداری می شود. بر اساس این تعریف می توان واحدهای حافظه را به
صورت زیر تعریف کرد:
کوچکترین واحد حافظه است که گنجایش یکی از ارقام 0 و 1 را دارد. :(Bit) بیت
هر 8 بیت از حافظه یک بایت نام دارد. هر بایت از حافظه نشاندهنده کد یک کاراکتر است. بایت مبنای سایر واحدهای :(Byte) بایت
و (GB) گیگابایت ،(MB) مگابایت ،(KB) حافظه است و آنرا با حرف بزرگ نشان می دهند. سایر واحدهای حافظه عبارتند از کیلوبایت
.(TB) ترابایت
GB GB TB
MB MB GB
KB KB MB
B B KB
1024 2 1
1024 2 1
1024 2 1
1024 2 1
10
10
10
10