ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه آی سی دی ال مصباح

1396 یکشنبه 22 مرداد آموزشگاه آی سی دی ال مصباح

آموزشگاه آی سی دی ال مصباح

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه آی سی دی ال مصباح

(Cache) ۳) حافظه پنهان -۱-۳-۲
با سرعت بسیار بالا است. این حافظه با ذخیره و ایجاد فضا برای داده هائی که مکررا مورد نیاز (RAM) حافظه پنهان نوع ویژه ای از رَم
در COAST می باشند، سرعت دستیابی به حافظه را افزایش می دهد. این حافظه یا به صورت تراشه هائی مجزا روی ماژولی به نام
روی مادربرد قرار دارد یا درون ریزپردازنده ها جای میگیرد.
آموزشگاه آی سی دی ال مصباح، اموزشگاه آی سی دی ال مصباح، تلفن آموزشگاه آی سی دی ال مصباح، آدرس آموزشگاه آی سی دی ال مصباح، دوره آی سی دی ال مصباح، کلاس آی سی دی ال مصباح، آی سی دی ال مصباح، موسسه آی سی دی ال مصباح، تدریس خصوصی آی سی دی ال مصباح، مرکز آموزش آی سی دی ال مصباح، مدرک آی سی دی ال مصباح،

(Secondary Memory) ۲) حافظه جانبي -۳-۲
از حافظه جانبی برای ذخیره سازی دائمی اطلاعات استفاده می شود. این حافظه از عناصر غیر الکترونیکی ساخته شده است لذا سرعت
آن در مقایسه با حافظه اصلی پائین بوده اما قیمت ارزانی دارد. برای اجرای یک برنامه از روی حافظه جانبی، ابتدا برنامه در حافظه اصلی
قرار می گیرد و سپس توسط ریزپردازنده مورد پردازش قرار می گیرد. تقسیمات مربوط به حافظه جانبی(دائمی،کمکی یا ثانویه) در شکل
5-2 آمده است. لذا در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می شود.
دیپلم مصباح، بهترین آموزشگاه آی سی دی ال مصباح، دوره های تخصصی آی سی دی ال مصباح، کلاس آی سی دی ال کودکان مصباح، آموزشگاه های آی سی دی ال مصباح، کلاس های آی سی دی ال مصباح، آموزش گرامر آی سی دی ال مصباح، آموزش آی سی دی ال خردسالان مصباح، بهترین کلاس آی سی دی ال مصباح، هزینه کلاس آی سی دی ال مصباح موفق ترین آموزشگاه آی سی دی ال مصباح، قدیمی ترین آموزشگاه آی سی دی ال مصباح،

نوار مغناطیسی از یک نوار پلاستیکی که روی آن از یک ماده مغناطیس شونده مانند اکسید آهن پوشانده شده، تشکیل شده است(مشابه
نوار ضبط صوت با پهنای بیشتر). این نوارها امروزه به صورت کارتریج و در گذشته بصورت حلقه ای مورد استفاده قرار می گرفته اند.
دسترسی به اطلاعات این حافظه از نوع دسترسی ترتیبی است.
لیست آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، آدرس آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، تلفن آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح ، آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، ثبت نام در آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، تدریس در آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، شعب آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، لیست شهریه آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، لیست دوره آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، دوره های آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح،
به دیسک مغناطیسی که به طور ثابت در کامپیوتر قرار می گیرد، دیسک سخت می گویند. دیسک سخت از چندین صفحه مدور از جنس
آلیاژهای آلومینیوم یا سرامیک تشکیل می شود که روی آنها با یک ماده مغناطیس شونده مانند اکسید آهن پوشیده شده است.
(7- (شکل 2
هم اکنون در بازار دیسک های سخت از نظر ظرفیت تقسیم بندی می شوند مانند هارد 80،40 و غیره. اگر کل ظرفیت دیسک سخت را
C,D,E,… گفته می شود که با حروف بزرگ انگلیسی (Drive) به قسمت های کوچکتری تقسیم نمائیم به هر کدام از آنها یک درایو
گویند. (Partitioning) نامگذاری می شوند. به عمل تقسیم کل ظرفیت هارد به چند درایو کوچکتر، پارتیشن بندی
80 است. این هارد را می توان به درایوهائی با GB برای نمونه فرض کنید کل ظرفیت هارد برابر
ظرفیت های گوناگون مانند جدول مقابل تقسیم بندی کرد. این درایوها بعد از نصب سیستم عامل از
قابل دسترس می باشند. در مهارت دوم-بخش دوم کار با درایوهای هارد به تفصیل توجیه شده است. My Computer طریق برنامه
متصل می شود. (Power supply) به مادربورد و از طریق کابل دیگری به منبع تغذیه Data از طریق کابل (HDD) درایور دیسک سخت
1 رجوع کنید). به عنوان یک نکته کلیدی به یاد داشته باشید همیشه پین - وارد می شود(به شکل شماره 2 IDE در کنترلر 1 Data کابل
که با رنگ قرمز مشخص است باید به سمت کانکتور تغذیه باشد. همچنین بوسیله جامپر پشت هارد دیسک می Data شماره 1 کابل
قرار دهید. برای تنظیم جامپرها بهترین مرجع دفترچه مادربورد است.
معتبرترین آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، آموزشگاههای آی سی دی ال با مجوز مصباح، معرفی آموزشگاههای آی سی دی ال مصباح، دوره های آی سی دی ال مصباح، آموزش آی سی دی ال ویژه بازار کار مصباح، آی سی دی ال کاربردی مصباح، آی سی دی ال عملیاتی مصباح، شرکتهای آی سی دی ال مصباح، دوره های آموزشی آی سی دی ال مصباح
به دیسک مغناطیسی که قابلیت جابجا شدن داشته باشد و بتوان آنرا از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر منتقل کرد، دیسک نرم یا فلاپی
دیسکت یا فلاپی می گویند). Floppy disk دیسک گفته می شود(در فارسی به
(8- (شکل 2
دیسک نرم از نظر اندازه به دو نوع تقسیم می شود:
1/44 ظرفیت دارند و هنوز در بازار وجود دارند. MB 3 اینچی حدود / 1. دیسکتهای 5
1/2 ظرفیت دارند و دیگر در بازار وجود ندارند. MB 5 اینچی حدود � 2. دیسکتهای
C D E
40G 20G 20G
هفتگانه کامپیوتر؛ آرش حبیبی 14
یکی از قطعات کامپیوتر است که وظیفه دارد محتویات درون دیسکت را FDD یا به اختصار (Floppy Disk Driver) درایور دیسک نرم
به کنترلر فلاپی روی مادربورد متصل می شود(به شکل Data و با کابل (Power) بوسیله کابلی به منبع تغذیه FDD . به کاربر نشان دهد
1 رجوع کنید). - شماره 2
درایور دیسک نرم تقریباً اندازه ای کوچکتر از درایور دیسک سخت دارد و درون آن موتوری وجود دارد که محتویات درون دیسکت را(به
لامپ کوچکی دارد که اگر روشن باشد نشان می دهد که درایور دیسکت در حال کار کردن است. FDD . طور دورانی) می خواند
نشان داده می شود. اگر دستگاه به دو درایور دیسکت (A:) درایوی که برای دیسکتها در نظر گرفته شده است در سیستم عامل با نام
نشان داده می شود. امروزه کاربرد فلاپی ها بسیار محدود شده است و به طور معمول در هر (B:) مجهز باشد، درایور دومی با نام
را مشاهده نمی کنید.