ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 دوشنبه 25 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL بلوار ارم

1396 شنبه 20 خرداد آموزشگاه ICDL بلوار ارم

آموزشگاه ICDL بلوار ارم

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL بلوار ارم

(My Documents) اسناد من
استاندارد (Folder) یک پوشه My Documents به معنای سند ، مدرک و ملاک است. پوشه Document واژه
در ویندوز می باشد که کاربر می تواند فایلهای شخصی خود را در آن ذخیره سازی کند.
آموزشگاه ICDL بلوار ارم، اموزشگاه ICDL بلوار ارم، تلفن آموزشگاه ICDL بلوار ارم، آدرس آموزشگاه ICDL بلوار ارم، دوره ICDL بلوار ارم، کلاس ICDL بلوار ارم، ICDL بلوار ارم، موسسه ICDL بلوار ارم، تدریس خصوصی ICDL بلوار ارم،

(Internet Explorer) کاوشگر اینترنت
برنامه ای توانمند برای اتصال به اینترنت است . البته صرف نصب و Internet Explorer کاوشگر اینترنت یا
وجود این برنامه برای اتصال به اینترنت کافی نیست و سخت افزارهای ویژه ای نیز برای این امر لازم است.
مرکز آموزش ICDL بلوار ارم، مدرک ICDL بلوار ارم، دیپلم بلوار ارم، بهترین آموزشگاه ICDL بلوار ارم، دوره های تخصصی ICDL بلوار ارم، کلاس ICDL کودکان بلوار ارم، آموزشگاه های ICDL بلوار ارم، کلاس های ICDL بلوار ارم، آموزش گرامر ICDL بلوار ارم، آموزش ICDL خردسالان بلوار ارم، بهترین کلاس ICDL بلوار ارم، هزینه کلاس ICDL بلوار ارم

(Recycle Bin) سطل بازیافت
آیکونی است که هر فایل پس Recycle Bin . به معنای استفاده مجدد از مواد دور ریختنی است Recycle واژه
از حذف وارد آن می شود. در صورت نیاز می توان فایلهای پاک شده را از این سطل بازیابی کرد.
موفق ترین آموزشگاه ICDL بلوار ارم، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL بلوار ارم، لیست آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، آدرس آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، تلفن آموزشگاههای ICDL بلوار ارم ، آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL بلوار ارم،
(Taskbar) 4-1 ) نوار وظیفه
نوار بار یک پا ئین نم ایشگر، نوار وظ یفه نام یده م ی شود . این نوار از چند قسمت مجزا تشک یل شده است که هر یک در جا ی خود توض یح
نامیده می شود . با Start Menu داده می شوند. اما مهمترین قسمت این نوار ، دکمه سبزرنگ سمت چپ آن است که منوی شروع یا
کلیک بر روی این دکمه منوئی باز می شود که امکان دسترسی به برنامه های موجود در سیستم را فراهم میسازد.
تدریس در آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، شعب آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، لیست دوره آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، دوره های آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، معتبرترین آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، آموزشگاههای ICDL با مجوز بلوار ارم، معرفی آموزشگاههای ICDL بلوار ارم، دوره های ICDL بلوار ارم، آموزش ICDL ویژه بازار کار بلوار ارم، ICDL کاربردی بلوار ارم، ICDL عملیاتی بلوار ارم، شرکتهای ICDL بلوار ارم، دوره های آموزشی ICDL بلوار ارم
Dropdown) 5-1 ) منوی آبشاری
زمانیکه روی دکمه کلیک می کنید یا روی میزکار کلیک راست می کنید منوئی متشکل از چندین دستور باز می شود .
به این منوها، منو ی آبشار ی م ی گو یند. هرگاه با علامت ی مشابه مواجه شد ید به یاد داشته باش ید با کل یک رو ی این علامت، یک منوی
آبشاری باز می شود.