ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 31 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

حسابداری پیشرفته 1 کرج

1396 چهارشنبه 17 خرداد حسابداری پیشرفته 1 کرج

حسابداری پیشرفته 1 کرج

آموزش تخصصی حسابداری پیشرفته 1 در کرج

2 ـ 1 ) نسبت جاري :

 اين نسبت از تقسيم داراييهاي جاري  بر بدهيهاي جاري حاصل مي شود .  اين نسبت نشان دهندة توانايي شركت در پرداخت بدهيهاي جاري از محل داراييهاي جاري  اش مي باشد . اين نسبت قبل از وقوع مشكلات مالي در شركت ممكن است افزايش يابد ، پس اگر  اين نسبت  در مدت  چند ماه افزايش يابد نشانة بروز مشكلات مالي درآينده نزديك مي باشد.اين نسبت را بايد با نسبت سال قبل مقايسه كرده وآنگاه به تجزيه وتحليل علل افزايش ويا كاهش آن پرداخت 
آموزشگاه حسابداری پیشرفته 1 کرج، اموزشگاه حسابداری پیشرفته 1 کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری پیشرفته 1 کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری پیشرفته 1 کرج، دوره حسابداری پیشرفته 1 کرج، کلاس حسابداری پیشرفته 1 کرج، حسابداری پیشرفته 1 کرج

برخي از تحليلگران مالي اعتقاد دارند كه عدد 2 گزينه ي مناسبي براي اين نسبت مي باشد ، زيرا زمان هجوم طلبكاران در بحرانهاي اقتصادي جهت دريافت طلب خود ، شركت قادر است نه تنها طلب آنها را پرداخت نمايد بلكه  مي تواند معادل 100%  مبلغ بدهيهاي جاري را نيز براي ادامه فعاليت شركت باقي بگذارد  . آنها بر اين باورند كه نسبتهاي جاري  هر اندازه  بزرگتر باشد ، آن شركت در پرداخت بدهيهاي جاري با مشكلات كمتري روبه رو مي شود . سازمانها ي وام دهنده نيز همواره  اصرار مي ورزند كه نسبت جاري شركت در حد 2 يا بيش از آن باشد وآن را شرط پرداخت وامهاي صنعتي وبازرگاني مي پندارند . حسابداری پیشرفته در البرز
حسابداری پیشرفته در جهان‌شهر
حسابداری پیشرفته در مهرشهر
حسابداری پیشرفته در عظیمیه
حسابداری پیشرفته در مرکز شهر
حسابداری پیشرفته در مصباح
حسابداری پیشرفته در چهارراه طالقانی
حسابداری پیشرفته در باغستان
حسابداری پیشرفته در جهانشهر
حسابداری پیشرفته در چهارصددستگاه
اين عدد2 ، پايه و اساسي جزسليقه شخصي وام دهندگان ندارد. درعين حال ، بسياري از متخصصاني كه توان مالي شركتها را تجزيه وتحليل مي كنند چنين مي پندارند كه اگر نسبت مالي شركتي كمتر از 2 باشد ، موضوع قدرت نقدينگي شركت سؤال بر انگيز مي شود. و از ديد  ديگر  اگر جواب اين نسبت از عدد 2 بيشتر باشد اين معنا را مي دهد كه مديريت شركت پول نقد زيادي را نگهداري  مي كند يعني به طور منطقي وكارا نمي تواند از پول نقد استفاده كند ، در صورتيكه مديريت  مي تواند با ايجاد بدهي  هاي كوتاه مدت فعاليتهاي شركت را رو به افزايش دهد . براي محاسبه اين نسبت از فرمول زير استفاده مي شود :

، موسسه حسابداری پیشرفته 1 کرج، تدریس خصوصی حسابداری پیشرفته 1 کرج، مرکز آموزش حسابداری پیشرفته 1 کرج، مدرک حسابداری پیشرفته 1 کرج، بهترین آموزشگاه حسابداری پیشرفته 1 کرج، دوره های تخصصی حسابداری پیشرفته 1 کرج

بدهيهاي جاري / داراييهاي جاري = نسبت جاري

ـ 1 ) نسبت آني :

 نسبت آني كه نسبت سريع نيز به آن مي گويند ، وضعيت دقيق نقدينگي  شركت را نشان مي دهد  وتقريباً اهدافي مشابه به اهداف نسبت جاري را تأمين مي كند ،  ولي در محاسبه اين نسبت ، مقدار موجودي كالا حذف مي شود ؛ زيرا  از بين اقلام داراييهاي جاري ، موجودي كالا معمولاً كمترين قدرت نقدينگي را دارد واز اين رو با  استفاده  از نسبت آني ، توان  شركت  در پرداخت  بدهيهاي آن تعيين مي شود . ( البته از راه فروش اقلامي از دارايي كه بيشترين قدرت نقدينگي را دارند ومي توان براحتي آنها رابه پول نقد تبديل كرد) .

براي محاسبه نسبت آني از فرمول زير استفاده مي شود :
، آموزشگاه های حسابداری پیشرفته 1 کرج، کلاس های حسابداری پیشرفته 1 کرج، بهترین کلاس حسابداری پیشرفته 1 کرج،
بدهيهاي جاري / (پيش پرداخت موجودي كالا ) – داراييهاي جاري = نسبت آني

حسابداری پیشرفته در دهقان‌ویلا
حسابداری پیشرفته در دولت‌آباد
حسابداری پیشرفته در شهرک وحدت
حسابداری پیشرفته در منظریه
حسابداری پیشرفته در وردآورد
حسابداری پیشرفته در گوهردشت
حسابداری پیشرفته در رجایی‌شهر
حسابداری پیشرفته در گرمدره
حسابداری پیشرفته در گلشهر
حسابداری پیشرفته در محمد شهر
حسابداری پیشرفته در مهرویلا
اگر شركتي بخواهد با استفاده از داراييهاي آني (موجودي كالا منهاي داراييهاي جاري)، بدهيهاي جاري خود را بپردازد ،  بايد داراييهاي آني ( آنها كه بالاترين قدرت نقدينگي را دارند) بيش از بدهيهاي جاري يا با آن برابر باشد ؛ از اين رو برخي ازتحليلگران مالي اعتقاد دارند كه عدد 1 يا 100%  جواب مناسبي براي اين  نسبت مي باشد ، زيرا در اينصورت قدرت مانوردهي شركت جهت پرداخت بدهيهاي جاري به حدي است كه بدون نياز به  فروش موجودي كالا ويا برگشت پيش پرداختها ، شركت قادر خواهد بود  بدهيهاي جاري خود را به صورت آني وفوراً پرداخت نمايد. و آنها بر اين باورند كه عدد 1 مرز  بين قدرت نقدينگي كافي وقدرت نقدينگي ناكافي شركت است .
هزینه کلاس حسابداری پیشرفته 1 کرج ، لیست آموزشگاههای حسابداری پیشرفته 1 کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری پیشرفته 1 کرج، دوره های حسابداری پیشرفته 1 کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری پیشرفته 1 کرج
براي ترميم ورفع اين مشكل كه شركت نتواند بدهيهاي جاري خود را از محل داراييهاي آني اش پرداخت نمايد مي توان 2 راه را پيشنهاد كرد :

الف ) آنكه بخشي از داراييهاي بلند مدت خود را به كوتاه مدت تبديل كند

 ب  ) آنكه بخشي از بدهيهاي كوتاه مدت خود را به بلند مدت تبديل كند.

 كه شايان ذكر است اخذ وام بلند مدت از بانكها جهت بهبود وضع نقدينگي شركت مي تواند را ه مناسبتري باشد.