ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 



اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

حسابداری میانه 1 کرج

1396 چهارشنبه 17 خرداد حسابداری میانه 1 کرج

حسابداری میانه 1 کرج

آموزش تخصصی حسابداری میانه 1 در کرج

حسابداری میانه 1
درس حسابداری میانه 1 به عنوان یکی از دروسی که درآن بیشترین تاکید بر مفاهیم نظری حسابداری می باشد،ازجایگاه ممتازی در بین دروس حسابداری برخوردار است.اهداف کلی درس مزبور را می توان بشرح زیر خلاصه نمود :

1- آشنایی مفاهیم و اصول متداول حسابداری .

2- آشنایی با چگونگی تهیه صورتهای مالی اساسی.

3- آشنایی با حسابداری اقلام سمت راست ترازنامه نظیر حسابداری

    سرمایه گذاری ها ، مطالبات و وجه نقد، موجودی ها و اموال و   

    ماشین آلات وتجهیزات.
آموزشگاه حسابداری میانه 1 کرج، اموزشگاه حسابداری میانه 1 کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری میانه 1 کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری میانه 1 کرج،

رازنامه :
ترازنامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی یکی از صورتهای مالی اساسی است که وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری (شخصیت گزارشگر) را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. ترازنامه در پایان مقاطع میان دوره و پایان دوره مالی تهیه می‌گردد.

ترازنامه دارای 5 بخش اصلی است، این پنج بخش عبارتند از عنوان ترازنامه، بخش دارایی‌ها، بخش بدهی‌ها، بخش حقوق صاحبان سرمایه (سرمایه) و نهایتاً جمع ترازنامه.
در ترازنامه سه بخش اطلاعاتی شامل داراییها - بدهیها و حقوق صاحبان سهام ارایه می شود. ترانامه بر اساس اصل زیر  که به معادله حسابداری نیز معروف می باشد - استوار است:

داراییها = بدهیها حقوق صاحبان سهام
دوره حسابداری میانه 1 کرج، کلاس حسابداری میانه 1 کرج، حسابداری میانه 1 کرج، موسسه حسابداری میانه 1 کرج، تدریس خصوصی حسابداری میانه 1 کرج،

انواع روشهای تهیه ترازنامه :

۱- شکل  تی (T  شکل)
حسابداری میانه در منظریه
حسابداری میانه در وردآورد
حسابداری میانه در گوهردشت
حسابداری میانه در رجایی‌شهر
حسابداری میانه در گرمدره
حسابداری میانه در گلشهر
حسابداری میانه در محمد شهر
حسابداری میانه در مهرویلا
حسابداری میانه در اشتهارد
حسابداری میانه در ۴۵ متری گلشهر
حسابداری میانه در بلوار ارم
حسابداری میانه در بلوار دریا

۲- شکل گزارشی

۳- شکل سرمایه در گردش 

در روشT شکل، دارایی‌ها در سمت راست و بدهی‌ها و سرمایه در سمت چپ منعکس می‌شوند.
در روش گزارشی ابتدا بخش دارایی‌ها و سپس بخش بدهی‌ها و سرمایه ارائه می‌گردد.
در روش سرمایه در گردش ابتدا بدهیهای جاری از داراییهای جاری کسر می شود تا سرمایه در گردش به دست آید سپس داراییهای غیر جاری به آن اضافه می شود و در نهایت بدهیهای غیر جاری از نتیجه به دست آمده کسر می شود تا حقوق صاحبان سهام نمایش داده شود.
مرکز آموزش حسابداری میانه 1 کرج، مدرک حسابداری میانه 1 کرج، بهترین آموزشگاه حسابداری میانه 1 کرج، دوره های تخصصی حسابداری میانه 1 کرج، آموزشگاه های حسابداری میانه 1 کرج، کلاس های حسابداری میانه 1 کرج، بهترین کلاس حسابداری میانه 1 کرج،
صورت سود و زیان :

بر اساس استاندارد حسابداری - صورت سود و زیان، یکی از صورت‎های مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی یک دوره مالی مشخص نشان می‎دهد.

به طور کلی نتیجه عملکرد هر موسسه طی یک دوره مالی در صورت سود و زیان نشان داده می شود بنابراین اگر مجموع درآمدها از مجموع هزینه ها بیشتر باشد نتیجه عملکرد سود خالص خواهد بود اما چنانچه مجموع درآمدها از مجموع هزینه ها کمتر باشد در این حالت نتیجه نشاندهنده زیان می باشد.

صورت سود و زیان، گزارشی از درآمدها و هزینه‌های یک موسسه طی یک دوره مالی است.
هزینه کلاس حسابداری میانه 1 کرج ، لیست آموزشگاههای حسابداری میانه 1 کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری میانه 1 کرج، دوره های حسابداری میانه 1 کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری میانه 1 کرج
از نتیجه درآمدها منهای هزینه‌ها، سود یا زیان حاصل می‌گردد.
چنانچه جمع کل درآمدهای یک موسسه بر جمع کل هزینه‌های آن فزونی داشته باشد، تفاوت را سود خالص و اگر جمع کل هزینه‌ها از جمع کل درآمدها بیشتر باشد به آن اصطلاحاً زیان خالص گفته می‌شود.
در ساده‌ترین حالت، صورتحساب سود و زیان دارای چهار بخش اصلی می‌باشد. این چهار بخش عبارتند از :
1- عنوان صورتحساب
2- درآمدها
3- هزینه‌ها
حسابداری میانه در البرز
حسابداری میانه در جهان‌شهر
حسابداری میانه در مهرشهر
حسابداری میانه در عظیمیه
حسابداری میانه در مرکز شهر
حسابداری میانه در مصباح
حسابداری میانه در چهارراه طالقانی
حسابداری میانه در باغستان
حسابداری میانه در جهانشهر
حسابداری میانه در چهارصددستگاه
حسابداری میانه در دهقان‌ویلا
حسابداری میانه در دولت‌آباد
حسابداری میانه در شهرک وحدت
4- سود یا زیان ويژه
  صورت سود و زیان به دو طریق (T شکل و گزارشی تهیه می‌گردد).
در روش T شکل، هزینه‌ها در سمت راست و درآمدها در سمت چپ منعکس می‌گردد و از نتیجه آن سود یا زیان به دست می‌آید.
در روش گزارشی ابتدا بخش درآمدها و سپس بخش هزینه‌ها ارائه می‌گردد و از تفاوت آنها سود خالص یا زیان خالص به دست می‌آید.