ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL مرکز شهر

1396 دوشنبه 8 خرداد آموزشگاه ICDL مرکز شهر

آموزشگاه ICDL مرکز شهر

آموزشگاه ICDL مرکز شهر، اموزشگاه ICDL مرکز شهر، تلفن آموزشگاه ICDL مرکز شهر، آدرس آموزشگاه ICDL مرکز شهر، دوره ICDL مرکز شهر، کلاس ICDL مرکز شهر، ICDL مرکز شهر، موسسه ICDL مرکز شهر، تدریس خصوصی ICDL مرکز شهر، مرکز آموزش ICDL مرکز شهر، مدرک ICDL مرکز شهر، دیپلم مرکز شهر، بهترین آموزشگاه ICDL مرکز شهر،

قابل پاک کردن است. به کمک اشعه فرابنفش می توان اطلاعات روی PROM به معنای Erasable PROM مخفف EPROM واژه
آنرا پاک کرده و سپس آنرا برنامه ریزی نمود. البته سرعت پاک کردن اطلاعات این حافظه بسیار پائین است.
است. این تراشه نوع جدیدتری از حافظه فقط خواندنی است. سرعت پاک Electronic EPROM مخفف عبارت EEPROM واژه
کردن اطلاعات در این حافظه بیشتر است زیرا با اعمال پالس الکتریکی صورت می گیرد. همچنین پاک کردن و برنامه ریزی آن بدون
از مادربورد صورت می گیرد. اکثر رام های امروزی از این نوع می باشند. در مورد تراشه رام در انتهای این بخش IC جدا کردن تراشه
بیشتر صحبت می شود. زیرا همانطور که بیان شد تراشه رام یک میان افزار است.
دوره های تخصصی ICDL مرکز شهر، کلاس ICDL کودکان مرکز شهر، آموزشگاه های ICDL مرکز شهر، کلاس های ICDL مرکز شهر، آموزش گرامر ICDL مرکز شهر، آموزش ICDL خردسالان مرکز شهر، بهترین کلاس ICDL مرکز شهر، هزینه کلاس ICDL مرکز شهر موفق ترین آموزشگاه ICDL مرکز شهر،

(RAM) ۲) حافظه با دستيابي تصادفي -۱-۳-۲
به معنی حافظه با دستیابی تصادفی است. به Random Access Memory مخفف عبارت RAM واژه
طور کلی به یاد داشته باشید وقتی صحبت از حافظه می شود منظور همان حافظه رَم می باشد. جنس این
حافظه از نوع نیمه رسانا و روش دستیابی به اطلاعات آن تصادفی است. این حافظه در اختیار کاربر است
منتقل RAM و می تواند اطلاعات را بطور موقت در آن ذخیره کرده و یا از اطلاعات آن استفاده نماید. کلیه برنامه ها برای اجرا باید به
شوند.
قدیمی ترین آموزشگاه ICDL مرکز شهر،

به حافظه با دستیابی تصادفی، حافظه خواندنی و نوشتنی نیز گویند زیرا ریز پردازنده می تواند در این نوع حافظه ها هم بنویسد و هم آنها
را بخواند. همچنین به این نوع حافظه، حافظه ناپایدار یا فرار نیز گفته می شود زیرا با قطع جریان برق، محتویات آن از بین می رود.
بنابراین قبل از خاموش کردن سیستم، باید اطلات مورد نیاز را در حافظه های کمکی که توانائی نگهداری اطلاعات بعد از قطع جریان
برق را دارند، ذخیره کرد. حافظه با دستیابی تصادفی به دو دسته تقسیم می شود:
(DRAM) 1. رَم پویا
(SRAM) 2. رَم ایستا
لیست آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، آدرس آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، تلفن آموزشگاههای ICDL مرکز شهر ، آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، تدریس در آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، شعب آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، لیست دوره آموزشگاههای ICDL مرکز شهر،
(Refresh) به معنای رَم پویا است. در این نوع حافظه، اطلاعات باید بطور دائم تجدید Dynamic RAM مخفف عبارت DRAM واژه
شوند در غیر اینصورت از بین خواهند رفت. البته این کار بصورت خودکار و توسط کامپیوتر انجام می گیرد.
Refresh یا رَم ایستا است. سرعت این نوع حافظه بیشتر از نوع دینامیک است و نیازی به Static RAM مخفف عبارت SRAM واژه
که بین حافظه اصلی و ریزپردازنده قرار دارد به منظور بالاتر بردن سرعت انتقال (Cache) شدن ندارد. از این نوع حافظه در حافظه پنهان
داده ها و دستورالعمل ها استفاده می کنند.
دوره های آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، معتبرترین آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، آموزشگاههای ICDL با مجوز مرکز شهر، معرفی آموزشگاههای ICDL مرکز شهر، دوره های ICDL مرکز شهر، آموزش ICDL ویژه بازار کار مرکز شهر، ICDL کاربردی مرکز شهر، ICDL عملیاتی مرکز شهر، شرکتهای ICDL مرکز شهر، دوره های آموزشی ICDL مرکز شهر
نامیده می شوند. این SIMM یا شکاف DIMM مجزا برای نصب رم روی مادر بورد وجود دارند که شکاف (Slot) یکدسته شکاف
1). ابتدا این دو دستگیره کوچک را باز کنید. سپس رم را - اسلاتها از دو طرف دارای یک شاسی سفیدرنگ کوچک هستند(شکل شماره 2
با توجه به شکاف کوچکی که روی بورد آن وجود دارد در شکاف حافظه مستقر کنید و شاسی ها را به حالت اول درآورید.
مشخص شده اند در حالت کلی تفاوتی ندارد که از کدام اسلات برای نصب DIMM1,DIMM اسلاتهای رم با شماره هائی مانند …, 2
رم استفاده کنید اما بهتر است با توجه به دفترچه مادربورد اسلات مناسب را انتخاب کنید.