ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 29 مهر
 



اخبار و اطلاعیه ها

تخفیف ثبت نام در آموزشگاه دیپلم طراحی صفحات وب (معرفی دیپلم) دولت‌آباد کرج

1398 شنبه 17 فروردین تخفیف ثبت نام در آموزشگاه دیپلم طراحی صفحات وب (معرفی دیپلم) دولت‌آباد کرج
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف کامپیوتر در کرج می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های کامپیوتر کرج بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه دیپلم طراحی صفحات وب (معرفی دیپلم) در دولت‌آباد کرج

آموزشگاه کامپیوتر در دولت‌آباد کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج