ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 7 خرداد
 اخبار و اطلاعیه ها

تخفیف ثبت نام در آموزشگاه حسابداری صنعتی درجه 2 دهقان‌ویلا کرج

1398 شنبه 10 فروردین تخفیف ثبت نام در آموزشگاه حسابداری صنعتی درجه 2  دهقان‌ویلا کرج
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف کامپیوتر در کرج می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های کامپیوتر کرج بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه حسابداری صنعتی درجه 2 در دهقان‌ویلا کرج

آموزشگاه کامپیوتر در دهقان‌ویلا کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج