ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 1 مهر
 اخبار و اطلاعیه ها

تخفیف ثبت نام در آموزشگاه ICDL ۴۵ متری گلشهر کرج

1397 سه شنبه 21 اسفند تخفیف ثبت نام در آموزشگاه ICDL ۴۵ متری گلشهر کرج
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف کامپیوتر در کرج می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های کامپیوتر کرج بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه ICDL در ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزشگاه کامپیوتر در ۴۵ متری گلشهر کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج