ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 15 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج

1396 جمعه 26 آبان آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج

آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج

محاسبه مساحت در فتوشاب Photoshop: 
آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، اموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، تلفن آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، آدرس آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، دوره فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، کلاس فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج ، فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، موسسه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، تدریس خصوصی فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، مرکز آموزش فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، مدرک فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، دیپلم چهارراه طالقانی کرج

در این آموزش محاسبه مساحت در فتوشاب Photoshop را خواهیم آموخت و یا اینکه طرح رسم شده در فتوشاب Photoshop رو محاسبه کنیم و به سرعت به عدد آن برسیم
، بهترین آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، دوره های تخصصی فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، کلاس فتوشاب Photoshop کودکان چهارراه طالقانی کرج، آموزشگاه های فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، کلاس های فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، آموزش گرامر فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، آموزش فتوشاب Photoshop خردسالان چهارراه طالقانی کرج، بهترین کلاس فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج ، هزینه کلاس فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج موفق ترین آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج

آموزش محاسبه مساحت در فتوشاب Photoshop

در آغاز برای نمونه طرحی انتزاعی رو رسم میکنیم تا مساحت اون رو بسنجیم که این شکل میتونه نقشه ی شما و یا هر چیز دیگه ای باشه و از منوی فتوشاب Photoshop گزینه ی measure را انتخاب کرده و روی گزینه ی Area کلیک میکنیم که این ابزار رو با تایپ کردن فرمان Area هم میتونیم فراخونی کنیم:

، قدیمی ترین آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، لیست آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، آدرس آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، تلفن آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج ، آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، ثبت نام در آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، تدریس در آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، شعب آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج
در ادامه برای محاسبه ی یکی از اشکال و یا یک قسمت از نقشه روی صفحه کلیک راست کرده و روی گزینه ی object کلیک میکنیم:
، لیست شهریه آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، لیست دوره آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، دوره های آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، معتبرترین آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، آموزشگاههای فتوشاب Photoshop با مجوز چهارراه طالقانی کرج، معرفی آموزشگاههای فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج
برای اینکه مساحت دو شکل و یا چند شکل را بتوانیم محاسبه کنیم ابتدا روی صفحه کلیک راست کرده و روی Add area کلیک میکنیم و پس از آن دوباره روی object کلیک میکنیم و از پس کلیک روی چند شکل  مساحت تمامی آنها را با هم مشاهده خواهید کرد کرد پایین محیط فتوشاب Photoshop به نام total area به نمایش در آمده است:

آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، اموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، تلفن آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، آدرس آموزشگاه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، دوره فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، کلاس فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، موسسه فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، تدریس خصوصی فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، مرکز آموزش فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، مدرک فتوشاب Photoshop چهارراه طالقانی کرج، دیپلم چهارراه طالقانی کرج