ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج

1396 چهارشنبه 24 آبان آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج

آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج

محاسبه مساحت در طراحی سایت جوملا joomla: 
آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، اموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، تلفن آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، آدرس آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، دوره طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، کلاس طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، موسسه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، تدریس خصوصی طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، مرکز آموزش طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، مدرک طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، دیپلم باغستان کرج

در این آموزش محاسبه مساحت در طراحی سایت جوملا joomla را خواهیم آموخت و یا اینکه طرح رسم شده در طراحی سایت جوملا joomla رو محاسبه کنیم و به سرعت به عدد آن برسیم
، بهترین آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، دوره های تخصصی طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، کلاس طراحی سایت جوملا joomla کودکان باغستان کرج، آموزشگاه های طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، کلاس های طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، آموزش گرامر طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، آموزش طراحی سایت جوملا joomla خردسالان باغستان کرج، بهترین کلاس طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، هزینه کلاس طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج موفق ترین آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج

آموزش محاسبه مساحت در طراحی سایت جوملا joomla

در آغاز برای نمونه طرحی انتزاعی رو رسم میکنیم تا مساحت اون رو بسنجیم که این شکل میتونه نقشه ی شما و یا هر چیز دیگه ای باشه و از منوی طراحی سایت جوملا joomla گزینه ی measure را انتخاب کرده و روی گزینه ی Area کلیک میکنیم که این ابزار رو با تایپ کردن فرمان Area هم میتونیم فراخونی کنیم:

، قدیمی ترین آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، لیست آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، آدرس آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، تلفن آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج ، آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، ثبت نام در آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، تدریس در آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، شعب آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج
در ادامه برای محاسبه ی یکی از اشکال و یا یک قسمت از نقشه روی صفحه کلیک راست کرده و روی گزینه ی object کلیک میکنیم:
، لیست شهریه آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، لیست دوره آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، دوره های آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، معتبرترین آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla با مجوز باغستان کرج، معرفی آموزشگاههای طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج
برای اینکه مساحت دو شکل و یا چند شکل را بتوانیم محاسبه کنیم ابتدا روی صفحه کلیک راست کرده و روی Add area کلیک میکنیم و پس از آن دوباره روی object کلیک میکنیم و از پس کلیک روی چند شکل  مساحت تمامی آنها را با هم مشاهده خواهید کرد کرد پایین محیط طراحی سایت جوملا joomla به نام total area به نمایش در آمده است:

آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، اموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، تلفن آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، آدرس آموزشگاه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، دوره طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، کلاس طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، موسسه طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، تدریس خصوصی طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، مرکز آموزش طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، مدرک طراحی سایت جوملا joomla باغستان کرج، دیپلم باغستان کرج