ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 25 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج

1396 چهارشنبه 10 آبان آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج

آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج

محاسبه مساحت در حسابداری هلو: 
آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، اموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، دوره حسابداری هلو باغستان کرج، کلاس حسابداری هلو باغستان کرج، حسابداری هلو باغستان کرج، موسسه حسابداری هلو باغستان کرج، تدریس خصوصی حسابداری هلو باغستان کرج، مرکز آموزش حسابداری هلو باغستان کرج، مدرک حسابداری هلو باغستان کرج، دیپلم باغستان کرج

در این آموزش محاسبه مساحت در حسابداری هلو را خواهیم آموخت و یا اینکه طرح رسم شده در حسابداری هلو رو محاسبه کنیم و به سرعت به عدد آن برسیم
، بهترین آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، دوره های تخصصی حسابداری هلو باغستان کرج، کلاس حسابداری هلو کودکان باغستان کرج، آموزشگاه های حسابداری هلو باغستان کرج، کلاس های حسابداری هلو باغستان کرج، آموزش گرامر حسابداری هلو باغستان کرج، آموزش حسابداری هلو خردسالان باغستان کرج، بهترین کلاس حسابداری هلو باغستان کرج، هزینه کلاس حسابداری هلو باغستان کرج موفق ترین آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج

آموزش محاسبه مساحت در حسابداری هلو

در آغاز برای نمونه طرحی انتزاعی رو رسم میکنیم تا مساحت اون رو بسنجیم که این شکل میتونه نقشه ی شما و یا هر چیز دیگه ای باشه و از منوی حسابداری هلو گزینه ی measure را انتخاب کرده و روی گزینه ی Area کلیک میکنیم که این ابزار رو با تایپ کردن فرمان Area هم میتونیم فراخونی کنیم:

، قدیمی ترین آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، لیست آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج، آدرس آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج، تلفن آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج ، آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج، ثبت نام در آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج، تدریس در آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج، شعب آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج
در ادامه برای محاسبه ی یکی از اشکال و یا یک قسمت از نقشه روی صفحه کلیک راست کرده و روی گزینه ی object کلیک میکنیم:
، لیست شهریه آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج، دوره های آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج، آموزشگاههای حسابداری هلو با مجوز باغستان کرج، معرفی آموزشگاههای حسابداری هلو باغستان کرج
برای اینکه مساحت دو شکل و یا چند شکل را بتوانیم محاسبه کنیم ابتدا روی صفحه کلیک راست کرده و روی Add area کلیک میکنیم و پس از آن دوباره روی object کلیک میکنیم و از پس کلیک روی چند شکل  مساحت تمامی آنها را با هم مشاهده خواهید کرد کرد پایین محیط حسابداری هلو به نام total area به نمایش در آمده است:

آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، اموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری هلو باغستان کرج، دوره حسابداری هلو باغستان کرج، کلاس حسابداری هلو باغستان کرج، حسابداری هلو باغستان کرج، موسسه حسابداری هلو باغستان کرج، تدریس خصوصی حسابداری هلو باغستان کرج، مرکز آموزش حسابداری هلو باغستان کرج، مدرک حسابداری هلو باغستان کرج، دیپلم باغستان کرج