ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 مطالب آموزشی

نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان شاخه تحصیلی کاردانش

1395 پنجشنبه 8 مهر
فارغ التحصیلان شاخه تحصیلی کاردانش می توانند در صورت موفقیت در آزمون ورودی در دوره های کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای (آموزشکده های دولتی و دانشگاه آزاد ) و دوره های کاردانی پیوسته (دانشگاه علمی –کاربردی ) به ادامه تحصیل مشغول شوند . 
فارغ التحصیلان شاخه تحصیلی کاردانش نیز می توانند پس از اخد دیپلم تغییر رشته داده ودر صورت قبولی در آزمون تغییر رشته مربوطه (ریاضی فیزیک علوم انسانی علوم تجربی علوم و معارف اسلامی و هنر)وارددوره های پیش دانشگاهی شوند و پس از گذراندن دوره یک ساله پیش دانشگاهی در آزمون دانشگاه های سراسری شرکت نمایند.