ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 30 مهر
 مطالب آموزشی

خرابی کامپیوتر - موسسه ی زبان نوجوانان کرج

1395 شنبه 29 آبان

موسسه ی زبان نوجوانان کرج

موسسه ی زبان نوجوانان کرج ویژه رده سنی زیر 18 سال


A: Something’s wrong with my computer.

مشکلی در کامپیوتر من است.

B: Exactly what?

دقیقأ چی هست؟

A: All I get is a black screen.

همه چیزی که من دریافت می کنم یک صفحه مشکی است.

B: What’s the matter?

مشکل چی هست؟

A: I think I know, because this happened before.

من فکر می کنم بدانم، چون این قبلا اتفاق افتاده است.

B: What happened before?

قبلا چه اتفاقی افتاده؟

A: My hard drive crashed.

هارد دیسک من خراب شد.

B: Oh, no. That’s bad news.

اه.نه.خبر بدی است.

A: It sure is, but I’m going to call HP first, just to make sure.

مطمئنا این طور است.اما من قصد دارم ابتدا با HP تماس بگیرم. فقط برای مطمئن شدن(صحت و سقم کاری را معلوم کردن)

B: Will you lose all your files?

آیا شما همه پوشه هاتان(فایل ها) را از دست دادید؟

A: No, I always back up my files.

نه من همیشه از پوشه هام یک پشتیبان دارم.

B: You’re smart.

شما باهوش هستید.


مکالمه درس چهاردهم (شماره 2)A: I called HP about my computer.

من با HP برای کامپیوترم تماس گرفتم.

B: What did they say?

آنها چه گفتند؟

A: They said I need a new hard drive.

آنها گفتند من به یک هارد دیسک جدید احتیاج دارم.

B: That’s too bad. How much is a new one?

خیلی بده،جدیدش چه قیمتی است؟

A: It’s not too much, only about $85.

آن خیلی گران نیست.فقط در حدود 85 دلار است.

B: Plus installation?

با نصب آن؟

A: No, my hard drive is easy to remove and replace.

نه، هارد دیسک من برداشتن و جا به جا کردنش آسان است.

B: Really?

واقعا؟

A: Yes, it’s just a couple of screws.

بله آن فقط چند تا پیچ دارد.

B: That’s nice.

خوبه.

A: It’s a lot better than paying someone $60.

این خیلی بهتر است تا اینکه به کسی 60 دلار پرداخت کنم

B: If my hard drive crashes, I’ll just call you.

اگر هارد دیسک من خراب شد من فقط با شما تماس خواهم گرفت.اصطلاح درس چهاردهم

Catch (on)

فهمیدن – گرفتن

A: did you catch what i said?

حرف های مرا گرفتی؟

B: i'm sorry i didn't catch on.

متاسفانه حرفت رو نفهمیدم.


عبارات درس چهاردهم

What is it about?

این راجع به چیست؟

What did she look like?

او چه شکلی بود؟

What does she look like?

او چه شکلی است؟

What do you want to know for?

برای چه میخواهید بدانید؟

What is your idea about ...?

نظر و عقیده شما درباره .... چیست؟

کتاب خودآموز زبان انگلیسی، زبان انگلیسی آنلاین، یادگیری لغات زبان انگلیسی، بهترین روش مکالمه زبان انگلیسی، بهترین متد آموزش زبان انگلیسی، آموزش به انگلیسی، وبلاگ اموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی به روش ساده، مرجع آموزش زبان

بهترین موسسه زبان در ۴۵ متری گلشهر کرج
بهترین موسسه زبان در بلوار ارم کرج
بهترین موسسه زبان در بلوار دریا کرج
بهترین موسسه زبان در سه راه گوهردشت کرج
بهترین موسسه زبان در اهری کرج
بهترین موسسه زبان در سه راه مارلیک کرج
بهترین موسسه زبان در ملارد کرج
بهترین موسسه زبان در آزادگان کرج
بهترین موسسه زبان در آبیک کرج
بهترین موسسه زبان در چهارراه کارخانه قند کرج
بهترین موسسه زبان در هشتگرد کرج