ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 مطالب آموزشی

داشتن دوست مکالمه زبان انگلیسی کرج

1395 دوشنبه 24 آبان

آموزش مکالمه زبان انگلیسی کرج

برگزاری دوره های فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی کرج

راموش نکنید که هرچی متن، جمله، لغت و ... بیشتر به مغز بدهید زودتر می توانید در آینده نزدیک جملات جدید بسازد..

کار شما فقط این باشد که مفهوم جمله را درک کنید و با تمرین زیاد جمله را به ضمیر ناخودآگاه بفرستید..

ممکن است به ظاهر مکالمات ساده باشند و ترجمه را ببینید و بگویید این که کاری ندارد و من این را بلد هستم..

ولی موقعیتش پیش بیاید که حرف بزنید همین مکالمه ساده هم را نمی توانید بگویید..چشمهایتان شما را گول میزند

پس ظاهر را نگاه نکنید و هر مکالمه را برای مغز تکرار کنید و سپس بازگو کنید ..

اگر می خواهید مترجم خوبی باشید به حرف چشمتان گوش بدهید ولی انتظار نداشته باشید خوب حرف بزنید...

ولی اگر می خواهید صحبت کننده خوبی باشید پس کاری به ساده یا آسان بودن جمله نداشته باشید و ساختار جمله را با تکرار زیاد به مغز بدهید..


سخن آخر این است که...

ساختار مکالمه را با تکرار زیاد به مغز بدهید و

هر وقت توانستید بدون دیدن متن هر مکالمه را کامل و بدون هیچ مکث، صریح و روان صحبت کنید می شود فهمید که یاد گرفتید..

به حفظ کردن بسنده نکنید.انگلیسی را باید مثل فارسی حرف زدن یاد گرفت..چه فایده ای دارد که فردا یادتان برود در هر موقعیت چه باید گفت..

باید جوری تمرین کنید که ساختار تا آخر عمر در ذهنتان باشد..

نگویید طول می کشد..جلوتر هم هیچ خبری نیست پس عجله نداشته باشید


مکالمه درس پنجم (شماره 1)

A: Do you have a girlfriend?

آیا شما دوست دختر دارید؟

B: No, I don’t. Do you?

نه، من ندارم. شما دارید؟

A: I don’t have a girlfriend, either.

همچنین من هم دوست دختر ندارم.

B: Why not?

چرا نداری؟

A: I don’t know. Maybe I’m not rich enough.

من نمیدونم.شاید من به اندازه کافی پولدار نیستم.

B: Girls like guys with money.

دخترها، مردهای پولدار را دوست دارند.

A: They sure do.

دقیقا (آنها دوست دارند)

B: They like guys with new cars.

آنها مردهایی با ماشینهای جدید دوست دارند.

A: I don’t have money or a new car.

من پول یا ماشین جدید ندارم.

B: Me, neither.

منم، نه این را دارم نه آن (همچنین)

A: But girls like guys who are funny.

اما دخترها مردهایی که شوخ هستند را دوست دارند.

B: Maybe we should learn some good jokes.

شاید بهتره ما چندتا جوک خوب یاد بگیریم.


مکالمه درس پنجم (شماره 2)A: Where are you going?

کجا میخواهی بروی؟

B: I have to walk the dog

من باید با سگ پیاده روی برم (کنم).

A: What kind of dog do you have?

چه نوع سگی داری؟

B: I have a little poodle

من یک poodle کوچک دارم.

poodle=سگهای پشمالو کوچک و باهوش

A: Poodles bark a lot.

سگ های پشمالو زیاد پارس می کنند.

B: They sure do.

دقیقا (آنها خیلی پارس می کنند)

A: They bark at everything.

آنها به هر چیزی پارس میکنند.

B: They never shut up.

آنها هرگز ساکت نمی شوند.

A: Why did you get a poodle?

چرا شما سگ پشمالو گرفتی؟

B: It’s my mom’s dog.

آن سگ مادرم است.

A: So she likes poodles.

چون اون سگ پشمالو دوست دارد.

B: She says they’re good watchdogs.

او می گوید آنها نگهبان های خوبی هستند.اصطلاح درس پنجم

Cat got your tongue?

زبانتو موش خورده؟

A: i have no comments about it.

در آن مورد هیچ نظری (توضیح) ندارم.

B: what happened? Cat got your tongue?

چی شد؟ زبانت رو موش خورده؟


در اصطلاحات مفهوم مهم است نه معنی


عبارات در پنجم

here goes

بگيرکه آمد

no one is here

هيچکس اينجا نيست

i intend to stay here

قصد دارم اينجا بمانم

look here

نگاه کن ،ببين

here is my book

اينست کتاب من ،کتاب من اينها

i do not belong here

من اهل اينجا نيستم

منابع آیلتس، منابع تافل، سایت آموزش مکالمه زبان انگلیسی، فیلم های آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی با تصویر، بهترین سایت برای آموزش زبان انگلیسی، خودآموز انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی در اینترنت، سایت تخصصی آموزش زبان انگلیسی

کلاسهای زبان در دولت‌آباد کرج
کلاسهای زبان در شهرک وحدت کرج
کلاسهای زبان در منظریه کرج
کلاسهای زبان در وردآورد کرج
کلاسهای زبان در گوهردشت کرج
کلاسهای زبان در رجایی‌شهر کرج
کلاسهای زبان در گرمدره کرج
کلاسهای زبان در گلشهر کرج
کلاسهای زبان در محمد شهر کرج
کلاسهای زبان در مهرویلا کرج
کلاسهای زبان در اشتهارد کرج