ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 مطالب آموزشی

مکالمه دوم اطلاعات شخصي و خانوادگي - زبان کرج

1395 دوشنبه 24 آبان

آموزش مکالمه زبان کرج

کلاسهای تخصصی و کاربردی مکالمه زبان کرج

Hi! How are you?

سلام. حالت چطور است؟

Great.

بسیار عالی.

How old are you?

شما چند ساله هستید؟

I am 35.

من 35 ساله هستم

Are you married?

شما متاهل هستید؟

Yes. I got married three years ago.

بله. من 3 سال پیش ازدواج کردم

Do you have any children?

آیا هیچ بچه ای دارید؟

Yes. I have a daughter. She is four years old. Do you have children?

بله. من یک دختر دارم. او چهار سالش است. آیا شما بچه دارید؟


Yes, I have two. My older son is five, and my younger son is three.

بله. من 2تا دارم. پسر بزرگترم پنج سالش است و پسر کوچکترم 3سالش است.

Do you have any photos?

آیا شما هیچ عکسی دارید؟

Yes, they are in my purse.

بله. آنها در کیفم هستند

Who is this?

این چه کسی است؟

That is my older son with his grandmother and grandfather.

این پسر بزرگترم است با پدر بزرگ و مادر بزرگش

He is a handsome boy.

پسر خوشتیپی است.

Thank you. Here is a photo of the whole family.

ممنون.اینجا یک عکس از تمام خانواده ام است (برای معرفی)

از here is برای معرفی شخص یا چیزی هم استفاده می شود

Who are the other man and woman?

این یکی خانم و آقا چه کسانی هستند؟

That is my aunt and uncle and these are my cousins.

این عمو و عمه ام است. و اینها پسرعموهایم هستند


Well, It was nice seeing youSay 'hi' to your husband.

خوب. از دیدنت خوشحال شدم..سلام من را به همسرت برسان

ok.good bye

آموزش زبان انگلیسی از طریق اینترنت، آموزش ساده زبان انگلیسی، بهترین کتاب های آموزش زبان انگلیسی، دانلود آموزش زبان، آموزش زبان آنلاین انگلیسی، سایت های اموزش زبان، آموزش زبان اینترنتی رایگان، بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی، آموزش زبان در خواب

کلاسهای زبان در دولت‌آباد
کلاسهای زبان در شهرک وحدت
کلاسهای زبان در منظریه
کلاسهای زبان در وردآورد
کلاسهای زبان در گوهردشت
کلاسهای زبان در رجایی‌شهر
کلاسهای زبان در گرمدره
کلاسهای زبان در گلشهر
کلاسهای زبان در محمد شهر
کلاسهای زبان در مهرویلا
کلاسهای زبان در اشتهارد