ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 30 مهر
 مطالب آموزشی

آموزش مکانیکال اتوکد

1395 پنجشنبه 8 مهر
مکانیکال یک  نرم  افزارقدرتمند برای طراحی صنعتی است که به مااین امکان رامیدهد که نقشه های صنعتی  را با سرعت بیشتری طراحی کنیم پس یادگیری آن برای هر طراح صنعتی ضروری است  لازم به ذکر است که امروزه در صنعت دیگر برای طراحی از اتوکد استفاده نمی کنند  ولی  برای بهتر فراگرفتن مکانیکال باید به تمامی دستور های اتوکد تسلط لازم را داشته باشیم  پس به شما پیشنهاد می کنم که قبل ازیادگیری مکانیکال تسلط خود را دراتوکد افزایش دهید.  توجه: من در این جا فقط می توانم آموزش مکانیکال را در حد مبانی بدهم زیرا آموزش  مکانیکال باید به صورت عملی انجام شود. 
آشنایی سطحی با فرمان پروفایل آشنایی سطحی با فرمان پروفایل ما در ابتدا شروع ترسیم در مکانیکال تمامی رسم های خود را در اصل در محیط اتوکد ترسیم  می کنیم وباید بعد از رسم دو بعدی آن را به مکانیکال شناخته ویا آن را به محیط MDT  تبدیل کنیم که برای این عمل ما از دستور profile sketch استفاده می کنیم که در ادامه با  این دستور آشنایی بیشتری پیدا می کنیم .  توجه : برای پروفایل کردن رسم از روش زیر استفاده میکنیم. انتخاب کامل ترسیم دو بعدی    /sketch solving  /Profile / راست کلیک   صفحه نخست
موزش اتوکد و مکانیکال آشنایی مقدماتی با منوی ساختار درختی آشنایی مقدماتی با منوی ساختار درختی ( Desktop Browser )   این منو به طور پیش فرز بعد از نصب و باز کردن مکانیکال در سمت چپ محیط مکانیکال  قرار دارد که اگر هم نبود شما میتوانید با رفتن به قسمت :  view → Display → DesktopBrowser  آن را فعال کنید. این منو یکی مهم ترین قسمت های مکانیکال است که از اول پروفایل به این قسمت اضافه میشود که ما با  کلیک راست کردن بروی آن می توانیم کارهای  زیادی انجام دهیم 


آشنایی مقدماتی با منوی ساختار درختی
این منو به طور پیش فرز بعد از نصب و باز کردن مکانیکال در سمت چپ محیط مکانیکال قرار دارد که اگر هم نبود شما میتوانید با رفتن به قسمت
view → Display → DesktopBrowser آن را فعال کنید. این منو یکی مهم ترین قسمت های مکانیکال است که از اول پروفایل به این�قسمت اضافه میشود که ما با

�کلیک راست کردن بروی آن می توانیم کارهای� زیادی انجام�دهیم
extrude
برای extrude کردن اجسام دوبعدی در مکانيکال باید ابتدا جسم مورد نظر را پروفيل کرده و سپس بروی قسمت browser desktop رفته و بروی پروفایل کليک راست کرده و Extrude را انتخاب ميکنيم. شما می توانيد در قسمت distance مقدار طول و اندازه extrude و در قسمت type جهت extrude شدن را بدهيد.
Revolve
برای revolve کردن تر سيم های دو بعدی باید ابتدا جسم خود را پروفایل کنيم وسپس بروی browser desktop و بروی پروفایل مورد نظر کليک راست کرده و revolve را ميزنيم وسپس محور دوران را انتخاب کرده . شما باید قبل از revolve کردن حتما محور دوران خود را با استفاده از Axis Work کشيده باشيد .
Work Axis
کشيدن خط محور با فرمان Axis Work ما با استفاده از این فرمان می توانيم برای اجسام سه بعدی خود خط محور ترسيم کنيم . این فرمان در کشيدن فنر نيز به کار می رود. انتخاب نقطه اول و دوم خط محور Axis Work/features work & Sketched/کليک راست بروی صفحه سياه
Sweep
این فرمان کاربرد زیادی در کشيدن نقشه های صنعتی دارد مثلا برای کشيدن زانویی ها فنر و کانالها پس به شما پيشنهاد می کنم که این فرمان را به خوبی فرا بگيرید . این فرمان تا حدودی مانند فرمان revolve است با این تفاوت که فرمان revolve از حرکت شکل به به دور محور مورد نظر ولی فرمان Sweep حرکت شکل به روی محور است . روش کار : ابتدا مسير مورد نظر را با فرمان لا ین کشيده وبعد از پروفایل کردن آن در قسمت خالی صفحه سياه کليک راست کرده و در قسمت solving sketch رفته و گزینه path 2D را انتخاب ميکنيم و بعد از آن محور کشيده شده از قبل را انتخاب می کنيم و اینتر ميکنيم بعد از آن هنوز اشاره گر ما هنوز فعال است و ما باید سر محور خود یعنی نقطه ای را که می خواهيم شکل مقطعه را بکشيم انتخاب کنيم که در اینجا وقتی اشاره گر موس را بر روی سر خط می آوریم یک علامت آبی رنگ ظاهر می شود ما پس از انتخاب سر محور خود حرف Y را تایپ کرده و اینتر می کنيم . سپس یک صفحه کاری برای ظاهر می شود که ما باید در آن صفحه سطح مقطع ترسيم کرده و آن را پروفایل کنيم. در آخر در قسمت browser desktop رفته و بر روی پروفایل مورد نظر کليک راست کرده و Sweep را انتخاب می کنيم و دکمه Ok را می زنيم