ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 فایل های آموزشی

مهارت اول مفاهيم عمومي

1395 شنبه 20 شهریور

ثبت نام مهارت های هفت گانه با 30 درصد تخفیف در آموزشگاههای کرج


مهارت های هفت گانه، مهارت های هفت گانه icdl، مهارت های هفت گانه icdl شامل، مهارت های هفت گانه چیست، مهارت های هفتگانه، مهارت های هفتگانه کامپیوتر، مهارت های هفتگانه icdl چیست، مهارت های هفتگانه کامپیوتر چیست، مهارت های هفتگانه رایانه


دوره ICDL برگرفته از كلمات International Computer Driving Licence به معناي دوره بين المللي كاربري كامپيوتر است كه توسط آن مهارتهاي كامپيوتري كاربران تائيد مي شود.
آموزشگاه مهارت هفتگانه در گرمدره
آموزشگاه مهارت هفتگانه درگلشهر
آموزشگاه مهارت هفتگانه در محمد شهر
آموزشگاه مهارت هفتگانه در مهرویلا
آموزشگاه مهارت هفتگانه در اشتهارد
آموزشگاه مهارت هفتگانه در ۴۵ متری گلشهر
آموزشگاه مهارت هفتگانه در بلوار ارم
آموزشگاه مهارت هفتگانه در بلوار دریا
آموزشگاه مهارت هفتگانه در سه راه گوهردشت
آموزشگاه مهارت هفتگانه در اهری