ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 فایل های آموزشی

دانلود سوالات چهار گزینه ای دروس ساخت و تولید و نقشه کشی

1395 پنجشنبه 25 شهریور

وب سایت آموزشگاه ساخت و تولید و نقشه کشی، آموزشگاههای برتر ساخت و تولید و نقشه کشی، آموزشگاههای برتر ساخت و تولید و نقشه کشی، مرکز آموزشهای تخصصی ساخت و تولید و نقشه کشی، آموزش ساخت و تولید و نقشه کشی، موسسه آموزش ساخت و تولید و نقشه کشی، آموزشگاههای برتر ساخت و تولید و نقشه کشی، برترین آموزشگاه ساخت و تولید و نقشه کشی، مجتمع آموزشگاه ساخت و تولید و نقشه کشی، قیمت دوره های آموزش ساخت و تولید و نقشه کشی، ثبت نام آموزش ساخت و تولید و نقشه کشی

رسم فنی عمومی و تخصصی

محاسبات فنی عمومی و تخصصی

شناخت و خواص مواد

اجزای ماشین

اندازه گیری

نقشه کشی تخصصی 1و2

هندسه ترسیمی

کارگاه ماشین ابزار

تراش 1و2

کارگاه ساخت و تولید

اتوکد

آدرس آموزشگاه ساخت و تولید و نقشه کشی، تلفن تماس آموزشگاه ساخت و تولید و نقشه کشی، سایت آموزشگاه ساخت و تولید و نقشه کشی، سایت آموزش ساخت و تولید و نقشه کشی، دوره های ساخت و تولید و نقشه کشی، آموزش مقدماتی ساخت و تولید و نقشه کشی، کلاس تخصصی آموزش ساخت و تولید و نقشه کشی