ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 فایل های آموزشی

دانلود دروس ساخت و تولید دیپلم فنی و حرفه ای

1395 پنجشنبه 25 شهریور

وب سایت آموزشگاه ساخت و تولید، آموزشگاههای برتر ساخت و تولید، آموزشگاههای برتر ساخت و تولید، مرکز آموزشهای تخصصی ساخت و تولید، آموزش ساخت و تولید، موسسه آموزش ساخت و تولید، آموزشگاههای برتر ساخت و تولید، برترین آموزشگاه ساخت و تولید، مجتمع آموزشگاه ساخت و تولید

با کلیک بر روی نام هر کتاب آنرا دانلود کنبد

رسم فنی تخصصی صفحه ی28-1          97-28       207-98       280-208         332-281

رسم فنی عمومی

محاسبات فنی 1

محاسبات فنی2

شناخت و خواص مواد

اندازه گیری دقیق

اجزای ماشین

تراشکاری 1

تراشکاری2

کارگاه ساخت و تولید

کتاب کار رسم فنی عمومی

کتاب کار رسم فنی تخصصی

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق

تکنولوژی جوشکاری

تکنولوژی ریخته گری

کارگاه مکانیک عمومی

کاربرد برق در ماشین ابزار  

گزارش کارگاه ریخته گری صفحه ی   50-1      100-50      150-100       200-150      250-200  

گزارش کارگاه ساخت

گزارش کار تراش 1

قیمت دوره های آموزش ساخت و تولید، ثبت نام آموزش ساخت و تولید، آدرس آموزشگاه ساخت و تولید، تلفن تماس آموزشگاه ساخت و تولید، سایت آموزشگاه ساخت و تولید، سایت آموزش ساخت و تولید، دوره های ساخت و تولید، آموزش مقدماتی ساخت و تولید، کلاس تخصصی آموزش ساخت و تولید