ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 30 مهر
 فایل های آموزشی

کتب درسی رشته نقشه کشی عمومی (شاخه ی فنی حرفه ای)

1395 پنجشنبه 25 شهریور

وب سایت آموزشگاه نقشه کشی، آموزشگاههای برتر نقشه کشی، آموزشگاههای برتر نقشه کشی، مرکز آموزشهای تخصصی نقشه کشی، آموزش نقشه کشی، موسسه آموزش نقشه کشی، آموزشگاههای برتر نقشه کشی، برترین آموزشگاه نقشه کشی، مجتمع آموزشگاه نقشه کشی، قیمت دوره های آموزش نقشه کشیبر روی هر یک از لینکها کلیک کنید.

رسم فنی عمومی

محاسبات فنی 1

محاسبات فنی 2

هندسه ی ترسیمی

نقشه کشی1

نقشه کشی2

تکنولوژی کارگاه نقشه کشی

نقشه کشی به کمک رایانه(اتوکد)

شناخت و خواص مواد

اندازه گیری دقیق

اجزای ماشین

کتاب کار رسم فنی عمومی

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق

تکنولوژی جوشکاری

تکنولوژی ریخته گری

کارگاه مکانیک عمومی

کاربرد برق در ماشین ابزار  مقدمه  50-1      100-50    150-100       200-150       228-200

گزارش کارگاه ریخته گری صفحه ی   50-1      100-50      150-100       200-150      250- 200ثبت نام آموزش نقشه کشی، آدرس آموزشگاه نقشه کشی، تلفن تماس آموزشگاه نقشه کشی، سایت آموزشگاه نقشه کشی، سایت آموزش نقشه کشی، دوره های نقشه کشی، آموزش مقدماتی نقشه کشی، کلاس تخصصی آموزش نقشه کشی