ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 فایل های آموزشی

مهارت ششم عرضه مطالب ( كار با Presentation)

1395 شنبه 20 شهریور

ثبت نام مهارت های هفتگانه icdl با 30 درصد تخفیف در آموزشگاههای کرج


آموزشگاه مهارت هفتگانه در دهقان‌ویلا کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در دولت‌آباد کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در شهرک وحدت کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در منظریه کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در فردیس کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در گوهردشت کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در رجایی‌شهر کرج