ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 شنبه 21 تیر
 معرفی دوره کارور Flash در کرج

دیپلم | کامپیوتر | فنی و حرفه ای | کرج
کارور FLASH از مشاغل مرتبط در حوزه اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل ايجاد و ويراي اسناد FLASH که شامل طرح ها، اشيا، خطوط، متون، دکمه ها و تصاوير متحرک مي باشد، کار با ActionScript و ارائه خروجي Flash Movie را در بر دارد.ارتباط اين شغل با مشاغل مدير طراحي،مهندسي تجفيه و تحليل ، طراحي وگرافيک، طراحي وب و طراحي چند رسانه اي در ارتباط است.

دیپلم کامپیوتر کرج، دیپلم کامپیوتر بگیرید کرج، آموزشگاه دیپلم کامپیوتر کرج، دیپلم کامپیوتر بگیرید در کرج، دیپلم فنی و حرفه ای کامپیوتردیپلم کامپیوتر در آبیک کرج
دیپلم کامپیوتر در چهارراه کارخانه قند کرج

    دوره های مرتبط