ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 دوشنبه 5 خرداد
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در کرج

گرفتن دیپلم کامپیوتر در  با تخفیف ویژه در کرج
آشنایی با دوره کاربر رایانه-مهارت دوم دیپلم

درباره دوره کاربر نرم افزار  اداری   :  

اتوماسيون اداري


اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
 

صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و  POWER POINT
 

گرفتن دیپلم کامپیوتر کرج، گرفتن دیپلم غیر حضوری کامپیوتر کرج، گرفتن
دیپلم از راه دور کامپیوتر کرج، گرفتن دیپلم رسمی کامپیوتر کرج، گرفتن دیپلم فنی کامپیوتر کرج


دیپلم کامپیوتر در مصباح
دیپلم کامپیوتر در چهارراه طالقانی
دیپلم کامپیوتر در باغستان
دیپلم کامپیوتر در جهانشهر
دیپلم کامپیوتر در چهارصددستگاه

    دوره های مرتبط