ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 شنبه 21 تیر
 معرفی دوره مکاتبات انگلیسی گردشگری در کرج

آموزش انگلیسی گردشگری در کرج

در صنعت گردشگری امروزه ارتباط با کارگزاران تور، هتل ها ایرلاین ها وسایر فعالان صنعت گردشگری از طریق مکاتبه انجام می شود. بنابراین توانایی نگارش نامه های اداری به عنوان یک مزیت برای افراد این صنعت به حساب می آید و امکان ارتقا شغلی و پیشرفت را برای علاقه مندان فراهم می کند.با عنایت به درخواست فعالان صنعت گردشگری در خصوص برگزاری دوره های مکاتبات تخصصی گردشگری دوره مکاتبات گردشگری با حضور اساتید برجسته گردشگری و اعطای گواهینامه شرکت در دوره از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود.

محتوا، شرایط و ضوابط شرکت در دوره از قرار زیر است :

ردیف

محتوی دوره آموزشی

1

اصول نامه نگاری به زبان انگلیسی

2

اصول نگارش ایمیل

3

درخواست رزرو و تائید رزرو

4

درخواست اصلاح و کنسلی

5

درخواست ارسال لیست قیمت،ارسال فهرست اسامی مسافران و گذرنامه

6

نگارش رزومه کاری

7

اصول نگارش تفاهم نامه های کاری


    دوره های مرتبط