ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 15 تیر
 معرفی دوره مدیر فنی بند ب در کرج

دوره مدیر فنی آژانس در کرج
مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی مسئول طراحی و نظارت بر فروش تورها در شرکت خدمات مسافرتی است. در آژانس های خدمات مسافرتی مسئولیت های فروش و طراحی وهمچنین نظارت بر کارمندهای فروش تور وظیفه ی اصلی مدیر فنی بند ب است.به علاوه داشتن مدرک مدیر فنی و یا معرفی مدیر فنی به معاونت گردشگری شرط تاسیس آژانس خدمات مسافرتی است. دوره مدیرفنی جهت آموزش اصول و مبانی مدیریت آژانس خدمات مسافرتی بند ب و مورد تایید سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری می باشد .

دروس اصلی دوره مدیر فنی بند ب :
شناخت صنعت گردشگری
شناسایی مسیرهای گردشگری
برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها
بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
شناخت صنعت گردشگری شناسایی مسیرهای گردشگری برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
آزمون های دوره مدیر فنی بند ب :
آزمون داخلی: آزمون داخلی توسط اساتید و موسسه برگزار شده و نمرات حاصله با نمره آزمون جامع جمع می گردد .
آزمون جامع: در ماه های مرداد و بهمن هر سال بصورت یکپارچه و متمرکز توسط سازمان میراث فرهنگی برگزار می گردد .
آزمون مصاحبه زبان مدیر فنی فقط به زبان انگلیسی می باشد و هر 2 ماه یکبار می شود .
نمره قبولی برای هر ماده درسی 12 و جهت دریافت گواهینامه کسب معدل حداقل 12 می باشد .

    دوره های مرتبط