ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 15 مرداد
 معرفی دوره تورلیدری-ویژه فارغ التحصیلان جهانگردی در کرج

آموزش تور لیدری فارغ التحصیلان گردشگری در کرج
دوره تور لیدری فارغ التحصیلان گردشگری، ویژه آن دسته از علاقه مندان به فعالیت در حرفه راهنمای تور فرهنگی (تور لیدری فرهنگی) می باشد که دانش آموخته رشته های مرتبط با گردشگری نظیر مدیریت جهانگردی و جغرافیا و برنامه ریزی توریسم هستند.این فراگیران ملزم به شرکت در کلاس های حضوری نمی باشند و تنها با شرکت در آزمون های پایان دوره می توانند گواهینامه گذراندن دوره راهنمای تور فرهنگی ایرانگردی و جهانگردی را دریافت نمایند.
آزمون های تور لیدری :
آزمون جامع: در ماه های بهمن و مرداد هر سال بصورت یکپارچه و متمرکز توسط سازمان میراث فرهنگی برگزار می گردد .
آزمون مصاحبه: در دوره های مشخص بین آزمون های جامع و در زمان تعیین شده از سوی سازمان میراث فرهنگی برگزار می شود .

    دوره های مرتبط