ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 شنبه 18 مرداد
 معرفی دوره کارمند فروش تور در کرج

دوره آموزشی کارمند فروش تور در کرج

دوره آموزشی کارمند فروش تور با پوشش بستن تورهای خارجی و داخلی برای آموزش و بازآموزی فعالان آژانس های مسافرتی و نیز فروشندگان تورهاست. اساتید مجرب تدریس مباحث این دوره را به عهده دارند.

دروس این دوره به شرح زیر است :

ردیف

عنوان دروس

1

آشنایی با مراکز اقامتی

2

مهارت های فروش حضوری و غیر حضوری

3

آشنایی با قوانین و مقررات فروش تور

4

آشنایی با سامانه های رزرو تور خارجی و داخلی


    دوره های مرتبط