ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 شنبه 18 مرداد
 معرفی دوره آموزش کافی شاپ در کرج

دوره آموزشی کافی شاپ در کرج
دوره آموزشی کافی شاپ جهت آموزش اصول و مبانی عناوین درس های ذیل بوده و مورد تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی می باشد. آموزش دوره کافی شاپ در محیطی کاملا مجهز برگزارشده ودر پایان دوره، گواهینامه معتبر و قابل ترجمه صادر می شود. این دوره به صورت اختصاصی برای شرکت ها، سازمان ها، هتل ها و موسسات دولتی و خصوصی قابل برگزاری است. با توجه به نیاز های خاص موسسات درخواست کننده این دوره قابلیت بهینه سازی برای نهاد ها و شرکت ها را دارد و می توان آن را در زمان مورد نظر سازمان مطبوع برگزار کرد. حداقل نفرات جهت برگزاری دوره اختصاصی 5 نفر می باشد . 


محتوای دوره کافی شاپ (مدیریت نوشیدنی ها )
کارورزی
دانش غذایی
نوشیدنی های گرم
نوشیدنی های سرد
اصول بهداشت فردی، مواد غذایی و ایمنی محیط کار
اصول تجهیز کافی شاپ و سیستم گردش کار در کافی شاپ

    دوره های مرتبط